Projectes estratègics PEMB

Central de Generació d'Energies de la Zona Franca - Gran Via L'Hospitalet

 • Projecte d'abast metropolità
2011_CentralEnergies01
 • Infraestructures i equipaments d'impacte urbà
 • Promoció de sectors estratègics - Energia
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

La Central de Generació d'Energies de la Zona Franca – Gran Via l'Hospitalet és un projecte d'eficiència energètica que suposarà una reducció de gasos amb efecte hivernacle.  D'aquesta manera, una de les grans transformacions urbanístiques de la ciutat incorpora en el seu plantejament els serveis energètics de la manera més eficient i menys contaminant. 

Líders de projecte

Miguel Àngel Clavero Blanquet, gerent de Tractament i Selecció de Residus, SA.

El barri de La Marina del Prat Vermell gaudirà d'una oferta de serveis energètics més eficients i menys contaminants a partir d'aquest 2011, després d'una inversió total prevista de 68,3 milions d'euros.

El desenvolupament del projecte ha estat:

 • Fase 1: construcció de la central de generació de calor i fred a La Marina (24 MWf i 12 MWt) i construcció de la planta de valorització energètica de biomassa (1,99 MWe) per als residus de poda de Parcs i Jardins de Barcelona, al solar de l'antiga central tèrmica de la SEAT de la Zona Franca, amb l'objectiu de donar subministrament energètic a determinats usuaris el 2011 i valoritzar energèticament els residus de poda.
 • Fase 2: construcció de la central de generació de calor i fred (21 MWf i 35 MWt) al solar on ja hi ha la planta de valorització energètica de la biomassa i construcció de la planta de recuperació de fred (30 MW mitjançant un sistema constituït per 6 mòduls) del procés de regasificació d'ENAGAS, com també de la xarxa de transport fins a la central de la Zona Franca.
 • Fase 3: desenvolupament de la xarxa de distribució de calor (aigua calenta a 90 ºC) i fred (aigua freda a 5 ºC) des de la Central de la Zona Franca al barri de La Marina.

El gestor de la xarxa és Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l'Hospitalet, SA, constituïda per Dalkia Energía y Servicios, SA; Barcelona Serveis Municipals, SA; Agefred Servicios, SA, i COPISA Constructora Pirenaica, SA. 

Política de cookies