Projectes estratègics PEMB

Barcelona com a clúster d'educació superior - Barcelona Centre Universitari (BCU)

  • Projecte d'abast metropolità
2013_Cluster Educació Superior_01
  • Coneixement
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

El BCU té una cooperació publicoprivada única. Amb aquesta entitat es vol posicionar Barcelona com a ciutat universitària internacional amb un sistema d’educació superior que incentivi la innovació, l’atracció de talent i la creativitat. 

Líders de projecte

Montse Serret, directora de Barcelona Centre Universitari - Fundació Bosch i Gimpera

L’objectiu del clúster d’educació superior és posar en valor l’oferta educativa de Barcelona incloent-hi universitats i escoles de negoci. El clúster en permetrà la promoció internacional, amb el suport de les institucions educatives que el conformen, amb la finalitat d’atraure estudiants i científics d’arreu del món. A més, l’objectiu del clúster també és reforçar i millorar l’oferta de les institucions educatives locals, per augmentar el nombre de programes d’excel·lència, l’obertura als mercats exteriors i l’establiment d’aliances estratègiques amb les principals institucions educatives i els instruments de govern per facilitar el flux d’estudiants entre diferents països. 

Per al futur es pretén coordinar i actualitzar l’oferta del sistema universitari i de recerca del Barcelona Global Masters amb el portal Study in Catalonia. L’Ajuntament de Barcelona i el Govern català aposten decididament per les universitats, escoles de negoci i les empreses, i es pot afirmar que l’èxit en la tradicional col·laboració publicoprivada ha estat la clau de la transformació de Barcelona.

Política de cookies