El comissariat de Barcelona Demà reflexiona sobre les claus de l'èxit del nou pla estratègic per a la ciutat dels 5 milions

Finalitzen els treballs de debat i elaboració del nou pla estratègic metropolità, el Compromís Metropolità 2030

 • 26-10-2022
 • Compromís Metropolità 2030
 • 295 Lectures


Durant el mes de juny del 2020, el PEMB va obrir un procés de reflexió compartida per tal d'elaborar l'estratègia de la Barcelona metropolitana del 2030: el procés “Barcelona Demà”. Després de 2 anys de feina, 25 jornades arreu del territori, la participació de 400 persones expertes, 24 tallers amb 97 institucions, s'ha tancat el nou pla estratègic metropolità per a la ciutat dels 5 milions: el Compromís Metropolità 2030.  

El comissariat de Barcelona Demà reflexiona sobre les claus de l'èxit del nou pla estratègic per a la ciutat dels 5 milions

Per desenvolupar l'objectiu central del nou pla estratègic, s'ha treballat a partir de sis mirades diferents sobre la metròpoli. Aquestes han servit per analitzar la realitat de la regió metropolitana de Barcelona i extreure'n els principals reptes de futur. Les diferents mirades suposen l'organització temàtica i d'enfocament dels continguts de Barcelona Demà i són les següents:

 • Metròpoli resilient: amb els recursos bàsics garantits, més saludable i adaptable davant les incerteses.
 • Metròpoli pròspera: que posa la innovació i la creativitat al centre per garantir oportunitats per a tothom.
 • Metròpoli cohesionada: accessible i col·laborativa, i que garanteix un repartiment de recursos equitatiu.
 • Metròpoli intel·ligent: vital i diversa, que posa en relleu la recerca i la cultura com a eixos fonamentals pel seu desenvolupament.
 • Metròpoli multinivell: amb una governança eficient, que es projecti des de l'escala dels barris establint mecanismes flexibles de col·laboració entre els diferents nivells de govern.
 • Metròpoli oberta: mediterrània, europea i global que crea xarxa i dona resposta als reptes comuns.

Ara, i desprès de dos anys de col·laboració amb el PEMB, preguntem al comissariat del Barcelona Demà, format per 13 persones expertes en diferents àmbits, quines creuen que són les claus de l'èxit per a que el Compromís Metropolità arribi a bon port.

Marc Garcia

Enginyer de Camins, Canals i Ports i doctor en Ciències del Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinador del comissariat.

‘La metodologia, clau de Barcelona Demà, clau del Compromís Metropolità 2030.

Darrere el Compromís Metropolità 2030 hi ha una enorme tasca coordinada de persones de formacions, sensibilitats i habilitats diferents que han entomat l'actualització del Pla estratègic metropolità de Barcelona per l'horitzó 2030 (procés que hem anomenat Barcelona Demà) amb un gran rigor metodològic per tal d'aconseguir exactament allò que l'adjectiu estratègic significa: l'establiment d'un consens direccionat sobre els reptes que afronta la regió metropolitana.'

Andreu Ulied

Doctor enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, màster en Urbanisme per l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Harvard i comissari de la metròpoli resilient.

‘El Compromís és un acord entre institucions que no té formalització legal. Que pugui desenvolupar-se dependrà per tant de que cada missió tingui un seguiment continuat, que puguin anticipar-se els problemes tècnics, financers o legals que puguin aparèixer, i que la cooperació entre les institucions implicades es reforci en el temps.'

Anna Pérez Català

Ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional i comissària de la metròpoli resilient.

‘Primer de tot, cal seguir els principis d'actuació ja establers en el pla pel que fa a la participació. La inclusió d'un rang ampli d'actors que es facin seu el pla i les seves actuacions serà clau perquè s'implementin. L'altre element clau seria que les missions siguin concretes i accionables, que es pugui entendre fàcilment com crearan un impacte positiu a la regió, als seus habitants, i sobretot a aquelles persones més vulnerables.'

Elena Costas

Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i màster per la University College London i comissària de la metròpoli pròspera.

‘Cal aconseguir fer un bon ús del coneixement adquirit, tant a la pròpia ciutat com a d'altres metròpolis, per tal de desenvolupar recursos i capacitats urbanes que es quedin al territori, i ens permetin afrontar un entorn cada cop més canviant.'

Pilar Conesa

És fundadora i directora d'Anteverti, empresa de consultoria en la innovació i adaptació a nous entorns. També és comissària de la metròpoli pròspera.

‘Les 8 missions que defineixen el Compromís metropolità tenen un abast transversal amb voluntat de ser motors del canvi.

Només amb la implicació de tots els actors, compartint i prioritzant les missions, amb un model de governança obert i col·laboratiu, serà possible aconseguir la transformació que persegueix el Compromís Metropolità.'

Teresa Bermúdez

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya; màster en Trastorn mental greu i comissària de la metròpoli cohesionada.

‘Una de les claus per al seu desenvolupament serà mantenir aquest procés participatiu i inclusiu que doni espai a múltiples projectes i iniciatives, de diferents escales i amb diferents actors per dur a terme els reptes que es derivaran en els propers anys a la regió metropolitana.'

Benet Fuster

Sociòleg amb un postgrau en Polítiques Socials i Comunitàries, i un màster de Treball i Política Social, comissari de la metròpoli cohesionada.

‘La primera clau de l'èxit del Compromís és teixir una xarxa que impulsi aquesta nova manera de pensar i actuar a escala metropolitana. Aquesta xarxa s'ha de crear en un sistema de governança incomplet, fragmentari i pensat per resoldre problemes d'uns altres temps, però que ja existeix i condiciona la manera com abordem els nous reptes.'

Elsa Velasco

Graduada en Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona, màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental a la Universitat Pompeu Fabra, i comissària de la metròpoli intel·ligent.

‘La clau és, precisament, el compromís amb les missions que ha perfilat el pla. Hem de saber transmetre als actors el valor que els aportarà participar tant en projectes concrets com en el Compromís Metropolità en el seu conjunt. A més, donat l'enfoc multidisciplinari de les missions, serà vital facilitar una coordinació fluida entre actors d'àmbits diversos. Finalment, una avaluació continuada de la progressió de les missions ajudarà a no perdre de vista els objectius.'

Jordi Amat

Doctor en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i comissari de la metròpoli intel·ligent.

‘La força del Pla és la capacitat d'establir aliances transformadores. La proposta d'un projecte sòlid i la invitació als actors que el poden implementar perquè se'l facin seu amb un objectiu que els transcendeix: la lluita contra la desigualtat i per avançar cap a una societat sostenible i, a la vegada, l'aposta per un canvi de model de desenvolupament sincronitzat amb les palpitacions del nostre temps.'

Mariona Tomàs

Professora de Ciència Política i membre del Grup de Recerca d'Estudis Locals de la Universitat de Barcelona i comissària de la metròpoli multinivell.

‘La regió metropolitana està formada per municipis molt diferents i amb les seves particularitats, però connectats entre ells pel mercat laboral i la mobilitat. Per poder dur a terme el Compromís Metropolità (i les seves missions) és fonamental que tots els agents implicats (públics i privats) tinguin una visió metropolitana: acceptar que formen part d'un territori amb relacions interdependents.'

Joan Campreciós

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i comissari de la metròpoli multinivell.

‘Un compromís metropolità exitós hauria de tenir un mínim de quatre garanties per a la seva bona implantació en el territori. Primer? l'existència de lideratges potents que encapçalin i il·lusionin en la posada en marxa de les seves missions. En segon lloc una capacitat del Compromís per atraure i compartir amb altres actors públics i privats del territori la posada en marxa de les diferents accions. En tercer lloc, unes propostes d'accions adients, tant en termes de viabilitat, com de capacitat temporal i d'una especial caràcter innovador, urgents? i transformador cap a? realitat desitjades. I, en quart lloc, amb una elevada capacitat de comunicació i de difusió.'

Mireia Belil

Geògrafa (Universitat Autònoma de Barcelona i University of California, Berkeley) especialitzada en temes de desenvolupament i política urbana i comissària de la metròpoli oberta.

‘És essencial convèncer els líders polítics, econòmics i ciutadans de que l'escala metropolitana és l'espai dinàmic i en evolució en la que es pot assegurar el? progrés social i econòmic. I a continuació s'ha d'aconseguir que aquesta reflexió s'inclogui i reflecteixi en les seves agendes, valors, i programari, amb generositat i visió col·lectiva.'

Alexis Roig

Director general de SciTech DiploHub, professor de Polítiques d'Innovació i Emprenedoria a la University of Shanghai for Science and Technology i comissari de la metròpoli oberta.

‘Una acció de diplomàcia metropolitana coherent, professionalitzada i coordinada entre administracions públiques, sector privat i societat civil ens permetrà tenir una mirada a llarg termini per fer front als grans reptes que compartim amb d'altres metròpolis i països del nostre entorn.'

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies