L'AMB convoca un concurs per repensar el futur de les infraestructures viàries

Aquest procés participatiu està vinculat i alineat amb els objectius del nou PDU i es dirigeix a tècnics i tècniques d'àmbits com l'urbanisme, l'arquitectura, l'enginyeria o el medi ambient

 • 23-01-2020
 • Notícies relacionades
 • 223 Lectures

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha convocat un concurs d'idees, dirigit a personal tècnic i alineat amb els objectius del Pla Director Urbanístic (PDU) Metropolità, per a recollir estratègies i apostes que replantegin el futur rol i l'encaix territorial de les infraestructures viàries i exemplificar-ho en els nusos, els espais de trobada dels diferents elements d'aquestes infraestructures. Les propostes que es presentin hauran de perseguir set objectius: assegurar la continuïtat, l'eficiència, la seguretat i el confort de les vies combinades i dels nusos seleccionats per millorar l'accessibilitat de tots els modes de transport; potenciar la multifuniconalitat de les vies combinades i la capacitat de regular la intensitat del trànsit privat que accedeix a l'àmbit metropolità; millorar la inserció territorial de les vies combinades i dels nusos seleccionats; utilitzar l'edificació com un dels components de l'ordenació urbana, juntament amb les infraestructures i l'espai públic; replantejar les diferents intensitats d'ús de les àrees urbanes i dels espais oberts en l'àrea d'influència de les vies combinades i dels nusos seleccionats; garantir la seva viabilitat; i considerar els fluxes actuals de les vies segregades com una dada de partida per resoldre, mantenint una part de la segregació de les vies. El termini de presentació de sol·licituds és fins el 28 de febrer del 2020.

concurs per repensar el futur de les infraestructures viàries
concurs per repensar el futur de les infraestructures viàries

L'hegemonia de l'automòbil com a mitjà de transport a les ciutats i en molts indrets de les metròpolis és una realitat. Segons dades de l'AMB, la ciutat de Barcelona genera i atreu 1,8 milions de viatges intermunicipals diaris dels quals un 44 % es fan en vehicle privat. Quines conseqüències comporta aquest model en la mobilitat metropolitana? Pèrdua de la connectivitat i continuïtat per a la mobilitat activa (vianants i bicicletes), barreres i trencaments de les continuïtats de la xarxa local, punts de baixa qualitat urbanística, espais rígidament especialitzats i consagrats únicament a garantir el moviment eficaç dels cotxes i segregació de teixits urbans i espais naturals. A més dels impactes negatius en la salut de les persones i les fortes emissions de gasos d'efecte hivernacle (el transport va ser responsable del 28% de les emissions a Catalunya el 2016 i l'àrea metropolitana manté uns valors de PMx i NOx superiors als que estipulen l'OMS i la UE).

És per tots aquests motius que és tan important repensar les actuals infraestructures destinades a la mobilitat i generar un relat sobre com han de ser aquestes en un futur. En aquesta direcció, el PDU Metropolità esdevé una oportunitat per incidir de manera directa en moltes de les externalitats vinculades a la xarxa viària metropolitana des de la seva proposta basada en “una mobilitat d'escala humana que sigui sostenible amb les persones i el territori, que cohesioni i vertebri l'àrea metropolitana i que sigui eficient”, i és per això que l'AMB convoca aquest concurs vinculat al nou pla. La proposta són dos reptes: assolir una xarxa combinada (corredor, connector i avinguda) que sigui capaç d'estructurar el territori, asseguri la connectivitat i afavoreixi l'accessibilitat i la intermodalitat; i oferir noves visions de com es poden configurar els nusos o espais de trobada entre els diferents elements de la xarxa viària. I sis àmbits (combinació d'una via metropolitana i un corredor) independents per a treballar-hi, que destaquen perquè els seus nusos tenen la possibilitat de produir relacions intermodals, són pròxims a espais amb capacitat per esdevenir una nova centralitat metropolitana i a connectors ecològics, i tenen una posició destacada per regular la intensitat del trànsit privat d'accés a la ciutat.

En resum:

Què? Un concurs per repensar el futur de les infraestructures viàries.

Qui convoca? L'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Qui s'hi pot presentar? Personal tècnic que haurà de crear un equip dirigit per un/a urbanista i format, com a mínim, per un/a arquitecte/a, un/a enginyer/a de camins, canals i ports, i un/a expert/a en temes ambientals.

Quan? El termini per presentar sol·licituds finalitza el 28 de febrer del 2020.

Tota la informació sobre les bases, les fases, els terminis, el funcionament i els requisits dels equips, les compensacions econòmiques, etc. La trobareu a la pàgina web de l'AMB “El futur de les infraestructures viàries” i a l'anunci de licitació.

 • Participa o segueix el debat

  1 comentari:

  jaime fernandez - 23/08/2020 a les 03:16:21.

  PROPUESTA PARA RENOVACIÓN DE VIALIDADES

  Hola, me gustaría presentarles una propuesta para renovación de vialidades, que permitiría agilizar el tráfico y reducir tiempos de traslado y contaminación generada por vehículos. Por favor contáctenme para ponerlos al tanto

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies