La Comissió Delegada aprova el full de ruta per a l'elaboració del nou pla estratègic

  • 01-07-2014
  • Actualitat del PEMB
  • 194 Lectures

La Comissió Delegada del PEMB es va reunir el passat 1 de juliol a la Sala Lluís Companys de l'Ajuntament de Barcelona. Entre els temes que s'hi van tractar destaca l'aprovació del full de ruta dels treballs per a l'elaboració del nou Pla Estratègic, a partir de l'encàrrec del darrer Consell General.  Aquests treballs – que ja es van iniciar amb l'elaboració del Document de Bases - seran el punt de sortida i fil conductor.  S'espera presentar el document final durant el 2016.

Comissió Delegada PEMB
Comissió Delegada PEMB

Un nou Pla Estratègic integrador i participatiu

El nou Pla Estratègic pretén ser un document que integri els diferents reptes i oportunitats de l'àrea metropolitana del futur, tant des d'un punt de vista sectorial com territorial. Per aquest motiu s'ha reforçat el paper de la comissió redactora, composada per una comissió assessora, amb el suport d'un equip de redacció. La comissió assessora estarà formada per 12-15 membres de reconegut prestigi que recullin les diferents sensibilitats i àmbits de reflexió del pla. Es preveu que aquesta es constitueixi durant el mes de juliol.

Així mateix, i per assegurar la coherència i globalitat dels treballs, s'ha decidit modificar lleugerament el sistema usat en l'elaboració dels anteriors plans estratègics: no es constituiran comissions sectorials, sinó que es treballaran els diferents temes mitjançant diversos instruments de participació (com ara workshops o debats oberts), adaptats a la necessitat de cada cas.  D'aquesta manera, es pretén afegir elements de transversalitat, tant des del punt de vista sectorial com territorial, que ajudin a detectar colls d'ampolla, que dificultin o impossibilitin l'adopció de mesures. El treball en xarxa tindrà un pes important en aquesta fase.

La participació ha estat un dels actius dels anteriors plans. El nou Pla aspira a  consolidar-la, així com obrir-se a noves realitats del nostre entorn. Per aquest motiu s'està acabant de concretar un pla de participació que reculli les diferents expectatives o graus d'impacte de possibles mesures i conclusions apuntades pel pla. Com en el cas anterior, el treball en xarxa serà una eina bàsica.

 

La Comissió Executiva, prevista per a la tardor

Aquesta serà probablement la darrera reunió de la Comissió Delegada en el seu format actual. Es preveu que els nous estatuts aprovats al darrer Consell General entrin en vigor a finals de setembre, un cop validada la inscripció a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Una de les modificacions importants dels nous estatuts respecte als actualment vigents rau en la naturalesa i composició de l'òrgan de govern delegat. La nova Comissió Executiva, que substituirà la Comissió Delegada, estarà formada per un màxim de 12 persones, escollides a proposta del Comitè Rector i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i que representaran les  diferents sensibilitats de les entitats fundadores de l'associació, i el món municipal i metropolità.

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Política de cookies