El PEMB busca empreses que vulguin dissenyar la campanya de comunicació del Compromís Metropolità 2030

Les empreses interessades poden enviar la informació requerida fins el 8 d'octubre a les 23:59 h

 • 22-09-2021
 • Compromís Metropolità 2030
 • 264 Lectures

El PEMB vol dur a terme una campanya de comunicació per tal de donar a conèixer i situar al centre del debat del conjunt de la regió metropolitana de Barcelona el Compromís Metropolità 2030, fruit del procés Barcelona Demà. Per això, obre un procés per buscar empreses que vulguin acceptar l'encàrrec de la conceptualització d'aquesta campanya que haurà de tenir com a pilars principals: una posada en escena en un o més actes que haurà de tenir lloc a mitjans de juny del 2022 i el conjunt de materials i suports que serviran com a coixí de la presentació, tant en els actes propis com en altres esdeveniments organitzats per tercers. 

Busquem empresa de comunicació
Busquem empresa de comunicació

Els objectius principals d'aquesta campanya són 4: 1) escenificar la finalització del procés Barcelona Demà i la posada en marxa de les primeres missions del Compromís Metropolità 2030, els actors involucrats i el full de ruta a seguir 2) aconseguir impacte mediàtic 3) mostrar la implicació política principalment en la figura dels alcaldes i alcaldesses de l'àmbit metropolità i 4) divulgar el Compromís Metropolità 2030 i les seves missions i fer de suport en els diferents actes de presentació del Compromís Metropolità 2030. 

L'empresa adjudicatària, per tant, tindrà l'encàrrec de dissenyar el gruix de la campanya comunicativa per donar a conèixer el Compromís Metropolità 2030, tant pel que fa als actes com els materials i les peces comunicatives que les hauran d'acompanyar. Haurà de definir: 

 • Conceptualització del tipus d'actes que tindrien sentit, el format i la ubicació. 

 • Conceptualització dels materials comunicatius.  

 • Bases del pla de comunicació.  

 • Proposta d'execució de pressupost disponible. 

Documentació a presentar 

Les empreses interessades en dissenyar la campanya de comunicació del Compromís Metropolità 2030 hauran de fer arribar al PEMB: 

 • Referències generals de l'empresa. 

 • Portfoli amb campanyes similars. 

 • Exemples de presentacions de contingut (actes, jornades, rodes de premsa, etc), d'accions comunicatives i de materials dissenyats (es valorarà sobretot materials online) que es podrien adequar al que es demana per a la conceptualització. 

Una vegada revisada la documentació rebuda, el PEMB contactarà amb les dues empreses que consideri que s'adeqüen més a les necessitats de l'associació i els farà l'encàrrec remunerat de la proposta de conceptualització de la campanya de comunicació. Les empreses escollides rebran 6.000 euros (+IVA) per fer aquesta conceptualització.  

Terminis 

Les empreses interessades poden enviar la documentació fins el dia 8 d'octubre a les 23:59 h.  

La documentació s'haurà d'enviar a comunicacio@pemb.cat indicant en l'assumpte “Convocatòria campanya de comunicació Compromís Metropolità 2030”. 

Per a dubtes podeu contactar amb Júlia Brosa (comunicacio@pemb.cat) o trucant al 933 18 70 51. 

El PEMB es posarà en contacte via correu electrònic amb les empreses que hagin fet arribar la documentació però que hagin estat descartades pel procés i telefònicament amb les seleccionades.  

Trobareu tota la informació sobre l'encàrrec aquí.

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies