Projectes estratŔgics PEMB

Agenda Bes˛s

 • Projecte d'abast metropolitÓ
Agenda Bes˛s
 • Infraestructures i equipaments d'impacte urbÓ
 • 2017
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L'Agenda Besòs pels propers 10 anys situa el riu Besòs com a element cohesionador de 98 barris amb gairabé 1 milió d'habitants, i prioritza les actuacions per reduir la vulnerabilitat, la formació, el dret a l'habitatge i la millora de l'accessibilitat i la connectivitat, entre d'altres.

LÝders de projecte

Janet Sanz i Cid, presidenta de la comissió executiva

OBJECTIUS

L'Agenda Besòs neix amb la finalitat d'esdevenir un espai de diàleg pel Besòs. Un instrument compartit des d'on consensuar estratègies i intervencions de diferent temporalitat on permeti canalitzar les planificacions existents i futures pel Besòs en matèries diverses com les infraestructures, la mobilitat, la qualitat ambiental o els equipaments i els serveis.

A més, aquest projecte busca consensuar les planificacions entre els municipis i la ciutadania per poder executar-les a través de la recerca de compromisos de finançament per part de les administracions locals i supramunicipals.  

DESCRIPCIÓ

El Consorci del Besòs i Barcelona Regional amb la col·laboració de l'IRMB (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i de l'IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) han sigut els impulsors de l'Agenda Besòs amb la finalitat de definir una estratègia d'acció compartida i consensuada entre els cinc municipis que pertanyen a l'Eix Besòs.

 L'Agenda es defineix a partir de 5 escales diferents d'intervenció: l'aigua, la llera, la vora del riu, els barris i la metròpoli.

 • Aigua: L'objectiu és establir un nou marc de gestió del parc fluvial, en col·laboració amb els agents del territori, per gaudir d'un riu obert a la ciutadania.
 • Vores: Es porposa treure de l'aïllament, quasi físic, el riu de la resta de la ciutat metropolitana, integrant el parc fluvial del Besòs en un sistema de parcs que anirà recollint tots els espais lliures a les vores del riu.
 • Barris: Fomentar una identitat compartida, centrada en el riu com element cohesionador dels barris del Besòs, reforçar l'equitat social, promoure les polítiques actives de formació i garantir el dret a l'habitatge, entre altres.
 • Metròpoli: Establir un model de sostenibilitat econòmica dels barris, impulsat tres nodes d'activitat econòmica basats en la sinergia entre universitat, recerca i empresa. 

Projectes durant el 2019:

 • Itineraris de l'aigua
 • Suport al Pla Director del Rec Comtal (Patrimoni Històric)
 • Desembocadura
 • Adequació de les vores de la desembocadura del riu Besòs
 • Adequació de la carretera de la Catalana i connexió amb c. Guipúscoa
 • Façana fluvial Bon Pastor
 • Camí fluvial Trinitat/Vallbona
 • Redacció d'un Pla d'Actuació Integral per a persones en situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial

Previsions per al 2020:

 • Xarxa d'aprofitament d'aigua freàtica pels municipis
 • Façana fluvial polígon Montsolís
 • Pla Estratègic de l'Habitatge del Territori Besòs-Agència de l'habitatge
 • Pla estratègic per la revitalització del PAE (Montsolís)
 • PECT Litorial Besòs Territori Sostenible
 • Eix del coneixement Besòs-Marina
 • Parc Agroforestal Metropolità del Pla de Reixac
 • Parc de les 3 Xemeneies

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

Les actuacions que es preveuen en l'Agenda Besòs compten amb un cost estimat aproximat de 124.709.680€. Les dades tècniques que corresponen a l'Eix Besòs són les següents:

 • 81km2 de superífice, 4 municipis (Badalona, Montacada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet) i 3 districtes (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí).
 • 1 milió de persones (30% AMB i 12% Catalunya).
 • 98 barris (24,6% de població estrangera i 22,2% població estrangera AMB).
 • 16 barris vulnerables (28,5% resident en risc de pobresa extrema i 24,4% població AMB en risc de pobresa extrema).

PolÝtica de cookies