Polígons productius: un actor important en la transició energètica

Estudi d'anàlisi i plantejament del rol dels polígons industrials en la transició energètica

Informes tècnics

  • 20-01-2020
  • Sectors i models econòmics
  • 54 Lectures

El cost de l'energia dels polígons d'activitat econòmica constitueix un factor fonamental de la seva competitivitat. Tot i així, l'energia sovint queda marginada dins de les apostes estratègiques transformadores. Els avenços tecnològics, la reducció de costos i, sobretot, els recents canvis normatius, obren la porta per considerar un nou paradigma energètic als polígons productius i un paper dels polígons dins del panorama energètic metropolità en la tan desitjada transició energètica. Aquest paper tant pot ser d'interès pel benefici de la pròpia activitat industrial, per tal de millorar la seva competitivitat, com també pel seu entorn urbà, que pot beneficiar-se de les sinergies amb el propi polígon.

Corredors de polígons d'activitat econòmica de l'AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona fa mols anys que treballa, i cada cop més activament, en l'àmbit de l'energia. El present treball, elaborat per Aiguasol i patrocinat per l'Àrea de Planificació Estràtegica de l'AMB i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, té per objectiu realitzar una anàlisi i caracterització dels polígons d'activitat econòmica de l'AMB, en termes del seu ‘comportament' energètic, identificar oportunitats de millora i transformació a partir de diferents configuracions tecnològiques, sempre dins de la normativa vigent, i confeccionar unes recomanacions quant a la governança de la transició energètica als polígons d'activitat econòmica.

Política de cookies