Estratègia Metropolitana per a una Transició a la Mobilitat Sostenible

Síntesi dels continguts exposats durant les sessions de treball del projecte 'Reflexions Metropolitanes per a l'Impuls de la Mobilitat Sostenible'

Informes tècnics

  • 04-05-2020
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Pla estratègic metropolità 2030
  • 580 Lectures

Sense un plantejament metropolità, no és possible una mobilitat sostenible. Cal aconseguir un sistema combinat de restricció del vehicle privat que vagi associada a una millor d'oferta del transport públic. Aquest document és un compendi on es recullen les principals estratègies proposades per l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB per a la promoció de la mobilitat sostenible.  En ell es troben reflectides les principals dades de la mobilitat i d'inversió en infraestructures de transport  a nivell Àrea Metropolitana de Barcelona.

Imatge d'arxiu d'una de les línies metropolitanes

De la mateixa manera, a partir de diferents estudis encarregats per l'àrea de planificació estratègica de l'AMB, també s'expliciten les mesures necessàries la millora de la mobilitat sostenible, que passa necessàriament per la restricció dels desplaçaments del vehicle privat i la regulació de la distribució urbana de mercaderies amb l'objectiu de donar més espai i millors temps de viatge als transports sostenibles, fent-los més eficients, còmodes i atractius als ciutadans i ciutadanes.

 *Font foto: diaritreball.cat

Política de cookies