Tendències geopolítiques i riscos globals

Paper de treball

  • 04-06-2015
  • Pla 2030
  • 218 Lectures

En aquest document s’identifiquen algunes de les tendències fonamentals a escala global que suggereixen els canvis de paradigmes, transformacions socials i novetats tecnològiques que marcaran el món en aquestes dues properes dècades. Els canvis en el centre de gravetat de la globalització econòmica, l’increment de les desigualtats, una nova estructura demogràfica o la intensificació del canvi climàtic són algunes de les tendències apuntades en aquest document.

Tendències geopolítiques

A partir d’aquestes, l’autor detecta un conjunt de riscos globals que poden alterar el curs de les projeccions.

Els riscos geopolítics ocupen una posició preeminent, però també es presta atenció a nous riscos, com els ciber-riscos, o els derivats del descontentament social global a causa de l’increment de les desigualtats. Finalment s’enumeren algunes recomanacions per a les administracions, sector privat i àrees metropolitanes.

Autor:

  • Ángel Pascual Ramsay. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per ICADE; llicenciat en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat de Cambridge; Màster en Administració Pública per la Universitat de Harvad. Actualment és director de l'àrea d'investigació de riscos globals de ESADEGeo, senior felow de la Brooking Institution. Anteriorment ha estat assessor de tendències econòmiques globals del president del Govern (2008-2011) i del ministre d'Administracions Públiques (2005-2007). Les seves línies d'investigació se centren en l'anàlisi de les tendències globals i riscos econòmics i geopolítics.
 

Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Política de cookies