Subministraments i serveis bàsics a l'àrea metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 12-09-2005
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Primer pla estratègic metropolità
  • 381 Lectures

Aquest informe del 2005 - impulsat per la Comissió d'Estratègia del PEMB - analitzava la situació i les necessitats de futur dels subministraments d’aigua i d’energia, així com del servei de tractament de residus.

Serveis bàsics

En el cas de l’aigua, es tenia en compte el subministrament, el sanejament i el drenatge urbà; i, en el cas de l’energia, els subministraments de gas i electricitat. Per a cadascun d’aquests apartats, es descrivia la situació, els estàndards que calia assolir, les inversions necessàries i el calendari i el cost d’aquestes inversions.

L’informe comptava amb el vistiplau dels corresponents col·legis professionals i de les operadores dels serveis

Autors: *

  • Carles Conill. Gerent de l'Entitat Metropolitana del Transport
  • Miquel Vila. Enginyer industrial
  • Albert Vilalta. Director de Programació i Qualitat dels Serveis Urbans. Ajuntament de Barcelona.

 

* Aquests són els càrrecs que ocupaven els autors en el moment de la publicació d'aquest informe.

 

Data de publicació: 2005

Política de cookies