Recomanacions per a la gestió local del fet migratori a l'AMB

Informes tècnics

  • 13-10-2008
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 152 Lectures

Aquest informe del 2008 - impulsat per la Comissió d'Estratègia del PEMB - és un recull de recomanacions sobre com les administracions locals han d’afrontar l’arribada de nous ciutadans i fer-ho des de la concepció i la voluntat que els serveis públics ajudin a la millor i més ràpida adaptació d’aquest col·lectius.  La convivència i la cohesió social del nostre territori depenen en bona mesura de l’encert i l’adequació de la gestió local del fet migratori. 

Migracions

Tot i que cada municipi té una realitat concreta, determinada i individualitzada, cal establir uns criteris comuns que responguin a les similituds entre aquests. Els ajuntaments han de fer front comú en les qüestions relacionades amb l'arribada i l'acollida de les persones immigrades.

Autors: Raquel Gil, Jesús Husillo i Martín Miralles

 

Data de publicació: 2008                                                                                                                                                                                               

Política de cookies