Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de l'àrea metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 14-09-2011
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Barcelona Visió 2020
  • 312 Lectures

Aquesta publicació del 2011, és un informe encarregat a ERF Estudi Ramon Folch, per part de la Comissió d'Estratègia del PEMB, en el marc de la implementació de la mesura 1.8 [...] Plantejar programes de rehabilitació energètica del parc immobiliari antic de Barcelona, del pla estratègic Barcelona Visió 2020.

rehabilitació energètica

L'informe inclou diversos apartats d'interès:

  • Introducció detallada del marc legislatiu en la rehabilitació energètica d'edificis, tenint en compte tant la normativa energètica, com la de rehabilitació d'edificis i d'eficiència energètica.
  • Estudi de tipologies d'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona en funció de l'any de construcció i les normatives o mètodes que imperaven. L'estudi aporta el tipus de mesures de rehabilitació energètica més òptimes per a cada tipus d'edifici. 
  • Estudi comparatiu de les polítiques de rehabilitació energètica, tant en l'àmbit estatal com europeu o mundial. Descripció detallada de les diferents iniciatives públiques, existents o ja acabades a Catalunya, relacionades amb la rehabilitació energètica de l'edificació. 
  • Anàlisi dels sectors econòmics de la rehabilitació d'edificis i dels serveis energètics a Catalunya. 
  • Anàlisi DAFO de tots aquests aspectes mencionats, que serveix de base per proposar un projecte estratègic d'impuls del sector econòmic de la rehabilitació energètica.

 

Data de publicació: 2011

Política de cookies