Planificació metropolitana concurrent

Informes tècnics

  • 14-10-2004
  • Estratègia, sector públic i participació política - Primer pla estratègic metropolità
  • 218 Lectures

Aquest informe del 2004 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB i elaborat pel Gabinet d’Estudis ERF, dirigit per Ramon Folch - va suposar una primera aproximació a una nova forma d’entendre el que havien de ser els processos de planificació.

matriu ambiental

En el moment de la seva publicació, hi havia una gran distància entre els instruments de planificació i planejament, la realitat espacial i territorial i les estratègies de desenvolupament socioeconòmic per a un mateix territori. Aquesta situació generava disfuncions que podien posar en perill el resultat dels projectes.

El concepte de planificació concurrent ofereix una perspectiva global ja que considera la matriu ambiental com a premissa ineludible per concretar les decisions espacials d’una planificació territorial o d’un planejament urbanístic. Segons l’informe, el que calia era aconseguir una integració dels diferents processos de planificació que es juxtaposen i s’interrelacionen en la majoria de les actuacions territorials.

Autors: *

L'informe va ser elaborat per un equip de redacció del Gabinet d’Estudis ERF – Gestió i Comunicació Ambiental SL integrat per:

  • Ramon Folch. Socioecòleg
  • Frederic Ximeno. Biòleg i planificador ambiental
  • Ivan Capdevila. Enginyer industrial

 * Aquests són els càrrecs que ocupaven els autors d’aquest informe en el moment de la seva publicació.


Data de publicació: 2004

Política de cookies