Perdent oportunitats: el problema de la subocupació de la immigració a Catalunya

Informes tècnics

  • 06-10-2008
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 159 Lectures

En aquest estudi del 2008 - impulsat per la Comissió d'Estratègia del PEMB - s’analitzaven els factors que fan difícil identificar correctament el potencial dels immigrants que arribaven a Catalunya que, contràriament al que se sol pensar, tenen formació universitària però treballen per sota de les seves capacitats.

subocupació immigrants

Aquest informe va ser contrastat i discutit amb representants de l’administració autonòmica, de les administracions locals, d’organitzacions empresarials i sindicals, empreses, universitats i escoles de negocis i agrupacions d’immigrants.

Algunes de les recomanacions que es plantejaven en l'informe eren:

  • Buscar fórmules més àgils per a la convalidació i reconeixement de títols acadèmics
  • Establir vies d’acreditació de competències, en col·laboració amb els col·legis professionals, per tal de promoure programes d’adaptació professional.
  • Millorar la connexió entre oferta/demanda de treball, facilitant l’accés a la informació.
  • Promoure la lluita contra la discriminació

Autors:

Aquest informe va ser elaborat per un grup d'investigadors del Programa de Recerca, Immigració i Societat de la Informació de la UOC, liderat per Adela Ros que va ser secretària d'Immigració de la Generalitat de Catalunya en el període 2004-2006.

                                                                                           

 

Data de publicació: 2008

 

Política de cookies