Oportunitats relacionades amb el cicle integral de l'aigua per a les empreses de l'AMB

Informes tcnics

  • 11-09-2007
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Primer pla estratgic metropolit
  • 122 Lectures

Aquest estudi del 2007 - impulsat per la Comissió d'Estratègia del PEMB - va permetre identificar les oportunitats empresarials relacionades amb el cicle integral de l’aigua i, d'aquesta manera, conèixer les necessitats de coneixement i tecnologia, la recerca feta en les institucions públiques i altres centres, i analitzar aquest sector empresarial.

aigua

L’informe destacava el fort creixement d’aquest sector en l’àmbit estatal i mundial, la seva importància estratègica i l’important paper de l’àrea de Barcelona en diferents aspectes soft (processos, sistemes, models, dissenys, gestió integral, grups de recerca, etc.). Per acabar, aconsellava la creació d’un clúster de l’aigua a l’AMB.

Autor: *

  • Joan Jofre. Catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Barcelona

 

El càrrec del/s autor/s dels estudis és el que ocupava en el moment de la seva publicació.

 

Data de publicacó: 2007

Poltica de cookies