Model de gestió aeroportuària

Informes tècnics

  • 07-09-2005
  • Estratègia, sector públic i participació política - Primer pla estratègic metropolità
  • 216 Lectures

En aquest informe del 2005 - impulsat per la Comissó d'Estratègia del PEMB - es plantejava un dels temes que les diferents administracions i institucions integrades en el Pla Estratègic coincidien a considerar de gran valor estratègic: la gesstió aeroportuària.

Aeroport de Barcelona

Aquest informe apuntava la conveniència d’un nou model de gestió per a l’aeroport de Barcelona, amb l’objectiu d’aconseguir una infraestructura capaç d’aprofitar i desenvolupar totes i cadascuna de les potencialitats del territori en què s’insereix i d’estendre la seva influència en l’àmbit de l’arc mediterrani que l’envolta fins a convertir-se en l’aeroport de referència del sud d’Europa.

Coordinador de l'informe:

  • Ignasi Ragàs, director general de CIMALSA, centres logístics de Catalunya *

 

* Aquest és el càrrec que ocupava el coordinador de l'informe en el moment de la seva publicació.

 

Data de publicació: 2005

Política de cookies