Memòria estratègica 2009

  • 04-01-2010
  • Memòries
  • 133 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2009 i el que estava previst dur a terme durant el 2010.

5è seminari tècnic

La memòria inclou el mapa de projectes estratègics metropolitans en la perspectiva del 2010 (amb una fitxa tècnica de cadascun d'ells), els projectes locals i els projectes operatius; un article sobre la dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

Durant el 2009 es va iniciar un procés de revisió del pla vigent que finalment va conduir a l'aprovació del pla Barcelona Visió 2020 (el 2010); es va celebrar el V seminari tècnic sobre 'Allò que és essencial per a una Barcelona metropolitana', amb la intervenció de Greg Clark; el viatge d'estudis a Hèlsinki i la partiicpació en el Hit Barcelona 09.

Política de cookies