Memòria estratègica 2008

  • 02-01-2009
  • Memòries
  • 123 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2008 i el que estava previst dur a terme durant el 2009.

Jornada Tècnica

Aquesta memòria inclou el mapa de projectes estratègics metropolitans en la perspectiva del 2009 (amb una fitxa tècnica de cada projecte), els projectes locals i els operatius. També conté un article sobre la dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

Durant el 2008 es va celebrar la Jornada Tècnica sobre 'La logística, un sector estratègic per a una economia glogal'; el seminari tècnic sobre 'Les transformacions en l'escena global' amb la intervenció de Emilio Ontiveros i el viatge d'estudis a Singapur.

 

Política de cookies