Memòria estratègica 2004

  • 03-01-2005
  • Memòries
  • 16 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que s’ha impulsat des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2004 i el que està previst dur a terme en el proper exercici del 2005.

Memòria 2004

Inclou el mapa de projectes estratègics metropolitans en la perspectiva del 2005 (amb una fitxa tècnica de cadascun d'ells), els projectes locals i els operatius; un article sobre la dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

Del 2004 destaca l'organització de la jornada tècnica titulada 'Les estratègies d'innovació per a l'àrea metropolitana de Barcelona. Debat amb les quatre regions europees líders' (Stocolm, Stuttgart, Munic i Hèlsinki) i el viatge d'estudis a Varsòvia.

 

Política de cookies