Memòria estratègica 2003

  • 02-01-2004
  • Memòries
  • 167 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot alló que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2003 i el que estava previst dur a terme durant el 2004. 

Memòria 2003

Inclou la descripció dels projectes estràtegics locals i metropolitans més destacats així com un article sobre 'Les grans tendències econòmiques i socials a l'àrea metropolitana de Barcelona'.

En el Consell General del 2003 es va aprovar el primer pla estratègic d'abast metropolità que contenia una declaració de les institucions que formen part del PEMB en què es comprometien a a dur a terme el 1r Pla estratègic metropolità per millorar el futur de tots els ciutadans i ciutadanes de l’àrea metropolitana de Barcelona'.

Aquest any. també es va organitzar una jornada tècnica i el viatge d'estudis a Estocolm.

Política de cookies