L'ús social del temps a la Regió Metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 03-03-2008
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 218 Lectures

En aquest informe del 2008 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB - es plantejava una nova manera d’entendre el funcionament de la ciutat i de les ciutats que configuren la metròpolis. La morfologia d’una ciutat o d’una àrea metropolitana es dibuixa a partir de les formes d’ocupació i dels usos que es dóna al sòl.

ús del temps

La visió d’una ciutat des de la vessant del temps aporta nous conceptes relacionats amb les persones, els ciutadans, i com aquests consumeixen el seu temps en els diferents usos que fan de la ciutat. La feina, el desplaçament, el lleure, les compres, la formació o altres activitats requereixen temps i tots són elements estretament relacionats amb les condicions de vida i amb la qualitat d'aquesta.

Estudiar com el fenomen urbà afavoreix, o no, una millor utilització del temps és un factor important per mesurar nous indicadors en la qualitat de vida dels ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona.

Autora:

  • Carme Miralles. Directora de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (període 2004-2008)
 

Data de publicació: 2008   

Política de cookies