L'audiovisual a Catalunya, un motor en marxa?

Informes tcnics

  • 05-03-2007
  • Sectors i models econmics - Primer pla estratgic metropolit
  • 106 Lectures

Els canvis socials i culturals que va comportar la globalització demanaven l'actualizació constant del sector subjecte d'aquest informe: l'audiovisual. Alguns sectors que antigament eren poc representatius van prendre rellevància fins esdevenir pilars del nostre sistema productiu.

audiovisual

El pes de l'economia va passar de la indústria als serveis (tercer sector). En aquest moment, es comença a parlar de nous sectors com el quaternari i el quinari.

En aquest darrer s'emmarca el sector de l'audiovisual, que juntament les amb les activitats d'informació i de cultura, serveis científics i tècnics, educació, sanitat, serveis socials, art, lleure, etc conformaven un creixent i dinàmic sector econòmic al nostre país.

La indústria de la comunicació ha viscut constants metamorfosis i s'ha adaptat a les noves èpoques tot incorporant millores en la gestió, creació de continguts i transmissió de dades. Calia entendre totes aquestes innovacions com a una oportunitat per obrir portes i redefinir la forma de relacionar-se dels actors econòmics i els individus.

Una de les primeres constatacions que es feia en aquest informe del 2007 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB - era la dificultat de concretar i acotar quin era l’àmbit que definia el sector audiovisual i les empreses que en formaven part.

Autora: *

  • Imma Tubella, catedràtica de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya - UOC

* Aquest és el càrrec que ocupava l’autora d’aquest informe en el moment de la seva publicació.


Data de publicació: 2007 

Poltica de cookies