L'atracció d'inversió estrangera. Factors clau perquè Barcelona i Catalunya puguin competir en el mercat internacional

Informes tècnics

  • 07-03-2006
  • Sectors i models econòmics - Primer pla estratègic metropolità
  • 137 Lectures

En aquest informe del 2006 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB i amb la col·laboració del CIDEM - es reflexionava sobre la situació i les oportunitats de Catalunya, i en especial de l’AMB, pel que fa a les capacitats per competir en el mercat internacional.

Inversió estrangera

Tant les reflexions com les conclusions d’aquest informe es fonamentaven en una base de dades internacional en què es descrivien els fluxos de moviment de capital destinat a la inversió, en l’àmbit mundial. Aquesta informació permetia analitzar quins eren aquests fluxos, quines eren les àrees del món receptores de les inversions i quines les àrees emissores, la magnitud de totes aquestes àrees, els sectors preferents i el tipus d’inversió segons la fase de la cadena de valors a què es feia referència.

L’estudi aportava també una reflexió paral·lela: els criteris de deslocalització de parts dels components de la cadena de valors de producció de l’empresa i les oportunitats que aquest comportament podia representar - per a economies com la de l’àrea metropolitana de Barcelona - en la captació d’inversions en les fases de producció de més valor afegit o bé de serveis intensius en coneixement.

Autors: *

  • Jordi Gual. Professor d'Economia a IESE. Del 2002 al 2005 va formar part del Grup d'Assessoria Econòmica sobre Polítiques de Competència de la Comissió Europea.
  • Lluís Torrens. Professor de l'Escola Superior de Comerç Internacional-ESCI de la Universitat Pompeu Fabra

 

* Aquests són els càrrecs que ocupaven els autors en el moment de la publicació d'aquest informe.

 

Data de publicació: 2006

Política de cookies