L'atenció a la dependència a l'AMB

Informes tècnics

  • 03-03-2008
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 213 Lectures

Aquesta publicació del 2008 – impulsada por la Comissió de Prospectiva - es va fer en un moment en què els canvis legislatius, tant a Catalunya com a l’Estat, configuraven un nou escenari dels serveis de dependència.  

dependència

El fet metropolità oferia una nova dimensió quant a la planificació i provisió d’aquests serveis. Per aquest motiu, l’informe analitzava els serveis de dependència des d’una perspectiva metropolitana i plantejava quins havien de ser els eixos principals de la seva gestió.

El document està dividit en tres apartats:

  • El primer, introductori, esbossa l'evolució dels serveis socials a Espanya i presenta la problemàtica de la dependència de forma general i, més específicament, dins l'AMB.
  • El segon, situa breument la Llei de Dependència, que articula una política pública considerablement complexe i nova - en aquell moment - en molts aspectes.
  • En la tercera part s'identificaven els principals reptes que plantejava la Llei de la Dependència al govern local i, al mateix temps, apuntava els factors crítics d'èxit.

L'informe inclou un seguit de recomanacions que apunten possibles eixos d'actuació comuns i que podien conformar un model de referència per al conjunt d'ajuntaments de l'AMB.

 

Data de publicació: 2008 

Política de cookies