La conciliació de la vida laboral, personal i familiar

Informe tècnic

Informes tècnics

  • 13-07-2004
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 265 Lectures

Aquest informe del 2004 - impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB - plantejava, des d’una perspectiva pública i privada, la conciliació entre la vida laboral, personal i familiar com a condició necessària per a una millor qualitat de vida de les persones. 

Conciliació

També feia una anàlisi comparativa amb altres espais europeus i la situació de l’entorn de l’àmbit metropolità. Des d’un plantejament urbà, la conciliació incideix en les polítiques de transport públic, urbanisme, habitatge, en els horaris laborals i de la ciutat, en el mercat de treball, etc.

En l’informe es proposava la creació d’un «observatori metropolità de la conciliació» que permetés fer un diagnòstic integral de la conciliació i crear un programa de polítiques impulsores, públiques i privades, de bones pràctiques.

Autors:*

  • Núria Chinchilla. Professora ordinària del departament de 'Direcció de persones a les organitzacions”. Fundadora i directora del Centre Internacional Treball i Família de l'IESE Business School (Universitat de Navarra).
  • Steven Poelmans. Professor de l'IESE on ensenyava sobre lideratge i coaching a estudiants de l'MBA i executius. Va organitzar la conferència internacional sobre Treball i Família.

 

* Aquest és el càrrec que ocupaven els autors en el moment de la publicació d'aquest informe.


Data de publicació: 2004

Política de cookies