Estratègies d'innovació per a l'àrea metropolitana de Barcelona

Resum de la 3a Jornada Tècnica

Informes tècnics

  • 03-05-2005
  • Estratègia, sector públic i participació política - Primer pla estratègic metropolità
  • 132 Lectures

En aquesta jornada es va debatre per què - tot i que la innovació era una constant en tots els projectes de futur de la metròpoli - els resultats obtinguts no es corresponien encara amb els esforços dedicats.

innovació

Els representants de les quatre regions líders en innovació – Uusimaa (Hèlsinki), Alta Baviera (Munich), Stuttgart i Estocolm - van debatre sobre l’important paper de la innovació en el desenvolupament dels territoris i les ciutats del segle XXI.

Els ponents Barbo Berg, Veit Haug, Hans Peter Heidebach i Tatu Laurila van exposar l’experiència de les seves ciutats i van oferir la seva visió sobre l’estat de l’àrea metropolitana de Barcelona així com les semblances i les diferències amb la seva regió.

L’estudi inclou una anàlisi DAFO de la posició de Barcelona com a metròpolis innovadora i un conjunt de propostes de millora entre les quals podem destacar: esforç inversor, lideratge, col·laboració, estructures professionalitzades, aliances universitàries, transferència de tecnologia, noves àrees d’activitat, esperit emprenedor, capital risc, atracció i retenció de talent, coneixement d’idiomes, etc.


 

Data de publicació: 2005

Política de cookies