Els sectors quinaris. Motor de desenvolupament de l'AMB

Informes tcnics

  • 05-10-2005
  • Sectors i models econmics - Primer pla estratgic metropolit
  • 264 Lectures

Aquest informe del 2005 – impulsat per la Comissió de Prospectiva del PEMB – oferia una anàlisi de la realitat econòmica del sector quinari (indústria cultural, educació, recerca, salut, serveis a les empreses, etc) les activitats del qual tenen un elevat component de coneixement i de creativitat, una presència molt significativa en l’economia i elevades expectatives de creixement. 

sector quinari

Aquest sector presentava – tant en termes de creixement  econòmic com d’ocupació - una de les taxes taxes més elevades i dinàmiques dins del marc de l’economia metropolitana, en relació a altres sectors d’activitat.

L’estudi apuntava la conveniència de reforçar i potenciar el sector quinari, com una clara oportunitat de consolidar la posició estratègica de la metròpolis davant dels reptes de la creixent competitivitat mundial entre metròpolis.

 Autors: *

  • José Ramón Lasuen. Catedràtic emèrit de Teoria Econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid.
  • Ezequiel Baró. Professor d’Economia Aplicada de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

* Aquests són els càrrecs que ocupaven els autors en el moment de la publicació d’aquest informe.


Data de publicació: 2005

Poltica de cookies