Els hàbits socials i les NTIC: tendències

Informes tècnics

  • 01-01-2009
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 6 Lectures

Aquest estudi del 2009., impulsat per la Comissió d'Estratègia, va ser elaborat conjuntament amb l’Associació Catalana de Ciència Regional. En ell s’analitzen quines són les tendències en els usos i en els serveis de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Tecnologies de la informació i la comunicació

L'informe no pretenia ser un estudi tècnic de quins serien els avenços en aquesta matèria, sinó una reflexió sobre els nous usos d’aquestes tecnologies i de com s’incorporen en els hàbits de vida de les persones i de les empreses; de com les noves tecnologies s’integrarien en la vida i a l’economia d’un territori i de com aquestes noves tecnologies ofereixen oportunitats a les empreses per adaptar-se millor als reptes de futur.

Les reflexions d’aquest estudi ens permetien fer tres consideracions: 

  • L’evidència de canvis permanents en el sector, tant pel que fa als productes tecnològics com als serveis vinculats a aquests,
  • La ràpida incorporació dels nous components tecnològics en les pautes de vida quotidiana, tant  de les persones com de les empreses, i
  • La seva incidència en la competitivitat d’un territori, i, en especial, el de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Com a base de l’informe s’han fet servir les ponències que es van presentar a la jornada “Els hàbits socials i les NTIC: tendències”, el juny del 2008.

 

Data de publicació: 2009

Política de cookies