Els hàbits socials i les NTIC: tendències

Informes tècnics

  • 01-01-2009
  • Polítiques i organització socials - Primer pla estratègic metropolità
  • 210 Lectures

Aquest estudi del 2009., impulsat per la Comissió d'Estratègia, va ser elaborat conjuntament amb l’Associació Catalana de Ciència Regional. En ell s’analitzen quines són les tendències en els usos i en els serveis de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Tecnologies de la informació i la comunicació

L'informe no pretenia ser un estudi tècnic de quins serien els avenços en aquesta matèria, sinó una reflexió sobre els nous usos d’aquestes tecnologies i de com s’incorporen en els hàbits de vida de les persones i de les empreses; de com les noves tecnologies s’integrarien en la vida i a l’economia d’un territori i de com aquestes noves tecnologies ofereixen oportunitats a les empreses per adaptar-se millor als reptes de futur.

Les reflexions d’aquest estudi ens permetien fer tres consideracions: 

  • L’evidència de canvis permanents en el sector, tant pel que fa als productes tecnològics com als serveis vinculats a aquests,
  • La ràpida incorporació dels nous components tecnològics en les pautes de vida quotidiana, tant  de les persones com de les empreses, i
  • La seva incidència en la competitivitat d’un territori, i, en especial, el de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Com a base de l’informe s’han fet servir les ponències que es van presentar a la jornada “Els hàbits socials i les NTIC: tendències”, el juny del 2008.

 

Data de publicació: 2009

Política de cookies