Demografia de la Barcelona metropolitana: elements prospectius en l'horitzó 2030

Paper de treball

  • 02-06-2015
  • Pla 2030
  • 402 Lectures

L’envelliment poblacional i la pèrdua de població no són els únics fenòmens demogràfics que s’estan produint actualment a Catalunya, malgrat que puguin ser els més reconeguts.
 
Altres aspectes poden assolir molta rellevància en els propers anys, com són la distribució de la població al territori i la categorització etnocultural, que poden incidir molt en la segregació urbana. O les noves formes de convivència, l’allargament dels cicles vitals, els nous modes de vida, etc, que poden requerir noves formes d’organització social, de l’habitatge o dels espais públics.

Demografia

Concretament, en el cas de l’AMB, els autors suggereixen que els factors que poden suposar un major repte per al desenvolupament socioeconòmic i la planificació urbanística seran els processos d’envelliment i de ghetització (concentració i segregació poblacionals).

De com l’administració i altres actors implicats, així com altres fenòmens socioeconòmics, influenciïn en el desenvolupament d’aquests factors demogràfics, determinarà com serà la població durant el futur més immediat i també a mig i llarg termini.

Autors:

  • Andreu Domingo i Valls és doctor en Sociologia, investigador i subdirector del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) i professor associat en el departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigador principal del Grup d'Estudis de Demografia i Migracions (GEDEM), reconegut com grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya. Especialitzat en immigració internacional i formació de família, també s’interessa per l’anàlisi de l’imaginari social i la població.
  • Armand Blanes Llorens. Investigador del CED i professor associat al Departament de Geografia de la UAB. És doctor en Demografia, i Llicenciat en Geografia i Història, i en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. Ha estat investigador principal en projectes de recerca del Pla Nacional I+D+i en temes relacionats amb l’envelliment, la mortalitat, la dependència i la salut de la població. Una altra línia de treball, de caire més aplicat, se centra en l’elaboració d’estimacions i projeccions de població realitzades a partir de projectes i convenis amb diversos instituts oficials d’estadística (INE, IDESCAT, EUSTAT...) i d’altres organismes públics.

 

Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Política de cookies