Barcelona, del turisme de masses al turisme d'experiències

Paper de treball

  • 17-06-2015
  • Pla 2030
  • 358 Lectures

Barcelona ha quadruplicat en poc més de vint anys el nombre de turistes. Amb una contribució del 12 % del PIB i una generació d’activitat de prop de 14.000 milions d’euros, el sector turístic té un important pes sobre l’economia de la ciutat. 

Turisme

A diferència del conjunt de Catalunya, la diversificació de mercats és superior i el creixement de l’oferta turística ha anat acompanyat d’un increment de la demanda en la mateixa proporció.  No obstant això, l’èxit d’aquesta activitat ha anat acompanyat d’una gran pressió sobre algunes zones, a causa de l’elevada concentració de l’activitat turística. Aquesta excessiva pressió pot ser un factor de risc no només a nivell turístic, sinó també per l’estratègia de centralitat de Barcelona.  En un context en què les ciutats contemporànies es divideixen entre ciutats atractives i ciutats invisibles, Barcelona és una ciutat fràgil que fàcilment pot decaure en una escala regional.

Segons els autors, l’estratègia turística adequada passa per una desconcentració de l’activitat, com també per rebaixar la concentració temporal de la demanda.  Pel que fa a les estratègies de desconcentració de l’activitat, s’aposta per una estratègia d’atracció a zones perifèriques mitjançant la creació de producte turístic o de valorització de l’existent. En aquest sentit, les noves tendències al sector poden ser un aliat en aquest procés. 

Autors:

  • José Antonio Donaire. Director de l'Institut Superior d'Estudis Turístics de la Universitat de Girona. Diputat al Parlament de Catalunya (2003-2007), director de l'Escola de Turisme (1998-2001) i regidor a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guixols (1995-1999)
  • Juan Antonio Duro. Catedràtic d'Economia al departament d'Economia de la URV, responsable de la càtedra d'Economia Local i Regional i investigador principal del grup de recerca GRIT/GRIDE. Està especialitzat en recerca en temes d'economia del medi ambient i en economia del turisme; en particular, en aquest cas, en estacionalitat turística, modelització de la demanda i anàlisi de conjuntura. Ha treballat per a diferents administracions públiques en àmbits d'economia aplicada.

 

Nota. Les opinions expressades pels autors són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Política de cookies