Projectes estratègics PEMB

Regeneració d'aigües a la planta del Baix Llobregat

  • Projecte d'abast metropolità
2008_Aigües Baix Llobre_01
  • Protecció del medi i sistemes urbans sostenibles
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

Els principals usos previstos de les aigües regenerades de la planta del Baix Llobregat són el cabal ecològic de l’últim tram del riu Llobregat, el rec agrícola, el manteniment de les zones humides, els usos industrials, el rec de zones verdes, la neteja de carrers i la barrera contra la intrusió salina. Les instal·lacions de regeneració estan dissenyades per a un cabal de 3,25 m3/s.

Líders de projecte

Martín Gullón Santos, director de Serveis del Cicle de l’Aigua i Gestió Ambiental de l’EMSHTR.

La línia principal de tractament consta d’una coagulació-floculació, una decantació i una filtració, seguides d’una desinfecció amb ultraviolats i hipoclorit. A l’aigua que es destina a la barrera hidràulica contra la intrusió salina s’afegeixen els processos d’ultrafiltració i una osmosi inversa. Finalment, en el cas particular del rec agrícola també es portarà a terme una electrodiàlisi reversible, per disminuir el contingut en sals.

Aquestes darreres obres s’han iniciat durant el 2008, conjuntament amb una conducció per ampliar la zona agrícola regable. També s’han iniciat les obres d’una conducció per abastar indústries ala Zona Francai al polígon Pratenc, i també a zones verdes de Montjuïc i de la ZAL.

Actualment ja s’està subministrant del cabal ecològic del riu Llobregat i el manteniment de les zones humides i, atesa la sequera del 2008, també s’ha abastit el rec agrícola fent un control exhaustiu de la conductivitat de l’aigua.

Política de cookies