Projectes estratègics PEMB

Preparació d'un programa d'acceleració d'empreses al sector de les ciències de la vida

  • Projecte d'abast metropolità
2015 AcceleradoraSalut_01
  • Promoció de sectors estratègics - Salut i recerca biomèdica
  • 2014
  • 2015
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

Biocat i Barcelona Activa estant liderant la creació d'un programa d'acceleració d'empreses biotecnològiques i de tecnologies mèdiques al Parc Científic de Barcelona, per tal de donar suport als millors projectes empresarials del sector de les ciències de la vida. El programa dóna continuïtat a una experiència d'èxit consolidada a Catalunya com és el Bioemprenedor XXI.

Líders de projecte

Albert Barberà, directora general de Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Biocat i Barcelona Activa estan liderant una iniciativa de suport a l'emprenedoria i creixement empresarial en el sector de les ciències de la vida a Barcelona i Catalunya. El programa vol donar impuls a projectes empresarials innovadors cap a fases més atractives per al finançament, així com millorar la projecció internacional de la comunitat emprenedora del sector de les ciències de la vida a Catalunya i fomentar les col·laboracions amb altres comunitats. A llarg termini vol esdevenir un hub de programes d'acceleració que permeti augmentar la massa crítica i capacitats de les PIMES.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El programa inclourà tres fases amb objectius ben diferenciats per tal d'adaptar-se i donar resposta a projectes amb diferent grau de maduresa:

  • Fase I – Validació: amb una duració de 4 mesos a temps parcial, té com a objectiu validar el model de negoci i equip dels projectes incorporats, mitjançant serveis de formació, mentoring i activitats d'immersió en l'ecosistema. S'estima que entre 15 i 20 projectes s'incorporin a aquesta fase, dels que aproximadament la meitat podran finalitzar com a empreses constituïdes.
  • Fase II – Acceleració: amb una duració de 8 mesos a temps complert, té com a objectiu donar suport a l'evolució dels projectes empresarials per fer-los més atractius a eines de finançament públic-privades, mitjançant serveis intensius de formació, mentoring, assessorament, activitats d'immersió en l'ecosistema, disponibilitat d'espais i accés a serveis científics i plataformes del Parc Científic de Barcelona. S'estima que unes sis empreses s'incorporin a aquesta fase un cop superat un rigorós procés de selecció per part d'un jurat, format per experts del sector de les ciències de la vida. El projecte està treballant paral·lelament un programa de finançament per a que les empreses accelerades puguin tenir accés a capital privat. L'objectiu final és que al menys tres d'aquestes empreses rebin finançament privat per part dels socis inversors del programa.
  • Fase III - Creixement: té com a objectiu facilitar el creixement de l'empresa accelerada dins l'ecosistema del Parc Científic de Barcelona mitjançant assessorament puntual, espais i accés a serveis científics i plataformes.

 

Durant el 2014 i el 2015 s'ha estat redactant el pla de negoci del programa. Es preveu una periodicitat anual i la posada en marxa de la primera edició per a finals del 2015 o principis del 2016.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

El projecte està en la fase de redacció final del pla de negoci, i de captació i consolidació d'aliances amb els futurs col·laboradors del programa. El pressupost inicial pel llançament és compartit al 50% entre Biocat i l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa), però el programa preveu incorporar socis col·laboradors amb aportacions individuals, tant pel programa pròpiament d'acceleració com pel de finançament.

 

Política de cookies