Projectes estratgics PEMB

Dessalinitzadora de la conca del Llobregat

  • Projecte d'abast metropolit
2009_Dessalinitzadora Llobregat_01
  • Protecci del medi i sistemes urbans sostenibles
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

La dessalinitzadora del Llobregat, que va entrar en servei el juliol 2009, permet disposar de 60 Hm3 anuals d'aigua potable, cosa que suposa una garantia de subministrament d'aigua més gran a la ciutat de Barcelona i les comarques del seu entorn, com també la incorporació a la xarxa regional d'ATLL d'un recurs de molta qualitat. 

Lders de projecte

Tomàs Cazurra Pérez, director d’Obres II d’Aigües Ter-Llobregat.

La planta està ubicada al costat de la desembocadura del riu Llobregat i pot aportar un cabal punta de 200.000.000 de litres d'aigua potable al dia i és la més gran d'Europa per a abastament d'aigua.

La captació d'aigua de mar es fa a 2,2 km i 30 metres de profunditat, davant la platja del Prat del Llobregat, i posteriorment es condueix fins a la planta dessalinitzadora. La instal·lació disposa d'un pretractament complet d'aigua de mar que inclou una flotació, una filtració oberta, una filtració tancada i uns filtres de cartutx per permetre que l'aigua arribi a les membranes d'osmosi amb la millor qualitat. Per fer el procés de dessalinització la planta compta amb deu bastidors de membranes que poden funcionar de manera independent. Un dels elements més nous que incorpora aquesta instal·lació són els sistemes d'intercanvi de pressió, que permeten un estalvi del 50% en el consum d'energia elèctrica. L'aigua que surt de les membranes es remineralitza i desinfecta abans de bombejar-la fins als dipòsits de Fontsanta, a Sant Joan Despí.

Poltica de cookies