Projectes estratègics PEMB

Desenvolupaments tecnològics per a un cicle urbà de l'aigua autosostenible (SOSTAQUA)

 • Projecte d'abast metropolità
2011_Sostaqua_01
 • Protecció del medi i sistemes urbans sostenibles
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

L’escassetat estacional d’aigua, pròpia del territori, com també la disponibilitat d’energia i el manteniment i restauració de masses d’aigua en bon estat ecològic, exigeix l’optimització del cicle urbà de l’aigua. Per tant, cal desenvolupar un gran nombre d’activitats que requereixen un alt nivell tecnològic. La sostenibilitat dels processos vinculats al cicle integral de l'aigua s'analitzen des de quatre àmbits complementaris: aigua, residus, energia i salut i medi ambient.

Líders de projecte

Aigües de Barcelona.

El projecte Sostaqua, impulsat per la Societat General d’Aigües de Barcelona, va ser un dels quinze projectes seleccionats pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) dins de la segona convocatòria CENIT del programa Ingenio 2010, l’any 2007. Ha tingut la col·laboració de quinze empreses i tretze organismes públics d'investigació, amb una participació superior als tres-cents investigadors. 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS

El 31 de desembre de 2010 va finalitzar el desenvolupament de la fase de recerca, i durant el 2011 s’ha dut a terme el tram final de tasques i projectes:

-       Valorització cientificotècnica: s’ha realitzat un exercici d’anàlisi de la qualitat dels resultats obtinguts, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

-       Actualització d'indicadors: s’ha dut a terme una tasca de recopilació i recompte d’un seguit d’indicadors (innovació, impacte científic, etc.) que defineixen l’èxit assolit pel projecte. Els més destacats són:

 • Generació de quatre patents.
 • Vint-i-cinc projectes derivats, que han donat continuïtat a les investigacions iniciades.
 • Setanta-cinc articles publicats a revistes científiques.
 • Més de 250 participacions en congressos, tant d’àmbit nacional com internacional, a través de pòsters i ponències.
 • Vint-i-cinc tesis doctorals, disset de màster i vint-i-nou projectes de fi de carrera.

-       Difusió: s’ha actualitzat la pàgina web amb els resultats finals dels diferents projectes i s’ha facilitat el màxim d’informació disponible difosa en congressos i revistes científiques.

Política de cookies