Projectes estratgics PEMB

DeltaBCN, Consorci per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat

 • Projecte d'abast metropolit
2014_DeltaBcn_01
 • Promoci de sectors estratgics - Aeronutic
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Deltabcn, Parc Aeroespacial i de la Mobilitat del Delta de Barcelona neix com a motor de connexió de coneixement local i internacional per unir el millor d'universitats, centres tecnològics, parcs científics i empreses, en un espai tecnoindustrial capdavanter on convertir el know-how en activitat industrial productiva.

Lders de projecte

Serafín Presmanes Ribas, membre de la Comissió Executiva del Consorci DeltaBCN

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Aquest projecte és una iniciativa pública per a la creació d’una àrea especialitzada en activitats industrials, tecnològiques i de serveis relacionades, entre d’altres, amb els sectors aeroespacial i de la mobilitat.

El parc està promogut conjuntament per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Viladecans, agrupats en el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans.

El sector de Ca n’Alemany ha incorporat a la seva estratègia de desenvolupament l’atracció d’activitat econòmica en diferents àrees productives, usos terciaris i serveis complementaris. L’objectiu és potenciar la creació de sinergies entre sectors perquè conformin un ecosistema empresarial que permeti generar ocupació directa i indirecta, i, així, convertir el sector de Ca n’Alemany en un dels principals motors econòmics de Catalunya. No obstant això, no s’ha renunciat a la implantació d’empreses posicionades en l’àmbit de la mobilitat en continuïtat amb les ja instal·lades en l’actualitat al Viladecans Business Park.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS

 • Superfície total: 221.800 m2 de sòl net, 246.800 m2 de sostre edificable, dels quals:
  • Parc productiu: 208.750 m2 de sòl net, 217.850 m2 de sostre edificable
  • Parc tecnològic, equipaments singulars i serveis: 13.060 m2 de sòl net, 28.995 m2 de sostre edificable
 • Inversió en urbanització i mesures complementàries: aproximadament 69 M €
 • Primera fase en comercialització: 22.800 m2 de sòl, 25.080 m2 de sostre

Poltica de cookies