Projectes estratègics PEMB

Centre expert a Barcelona de la missió espacial SMOS

  • Projecte d'abast metropolità
2011_SMOS_01
  • Coneixement
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

El satèl·lit SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de l'Agència Espacial Europea (ESA) realitza per primera vegada observacions globals i sistemàtiques des de l'espai de la humitat del sòl sobre els continents i la salinitat superficial sobre els oceans. Es tracta d’una missió internacional amb fort protagonisme d’investigadors barcelonins, tant en els aspectes científics com tecnològics. 

Líders de projecte

Jordi Font i Ferré, professor d’investigació del CSIC, colíder científic de la missió SMOS i president del Centre Expert SMOS a Barcelona.

El 2007, el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Politècnica de Catalunya van establir a Barcelona el Centre Expert SMOS en Calibratge Radiomètric i Salinitat Oceànica (SMOS-BEC) per aplegar els esforços dels grups catalans que intervenen en la missió.

Des del llançament del satèl·lit el novembre del 2009 els investigadors del SMOS-BEC han estat treballant per millorar el processament de les dades mesurades a fi d’augmentar-ne la qualitat i arribar a assolir els objectius proposats per la missió. Això inclou els sistemes de calibratge de l’instrument (radiòmetre interferomètric en microones), la correcció dels mètodes de reconstrucció de la imatge (processat de baix nivell) i els algorismes per transformar la mesura radiomètrica en valors de salinitat oceànica.

Política de cookies