Projectes estratègics PEMB

Barrera hidràulica contra la intrusió salina per preservar l'aqüífer del Llobregat

  • Projecte d'abast metropolità
2010_BarreraHidraulica_01
  • Protecció del medi i sistemes urbans sostenibles
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

Un dels principals usos de les aigües regenerades de la planta del Prat de Llobregat és la formació d’una barrera hidràulica contra la intrusió salina per preservar l’aqüífer del Llobregat. El cabal de disseny per a aquest ús és de 15.000 m3/dia, dividit en dues etapes: la primera de 5.000 m3/dia i la segona de la resta del cabal.

Líders de projecte

Martín Gullón Santos, director de Serveis del Cicle de l’Aigua i Gestió Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els tractaments de la planta de regeneració destinats a la barrera contra la intrusió salina són de coagulació-floculació, decantació, filtració, procés de desinfecció, ultrafiltració i osmosi inversa.

Els resultats de la primera etapa van ser satisfactoris i es va aconseguir reduir la salinitat de l’aqüífer. Els primers resultats de la segona fase també són molt bons en la línia de les previsions existents.

Aquesta actuació conjuntament amb d'altres com la recàrrega de l'aqüífer i el control exhaustiu de les extraccions faran que l'aqüífer sigui un recurs estratègic de la política hídrica de l'AMB.

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

Cabal de disseny: 15.000 m3/dia (5.000 m3/dia en la primera etapa)

Inversió total: 14 M € (7,5 M € en la segona fase, de la qual es van iniciar les obres durant el 2008 i s'han fet les primeres proves el 2009)

Política de cookies