Projectes estratgics PEMB

Barcelona KEY, Knowledge Economy Yard

  • Projecte d'abast metropolit
2015 BcnKEY_01
  • Promoci econmica i projecci internacional
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • En desenvolupament
  • Operatiu
  • Stand-by
A destacar

El projecte representa un element clau per a potenciar la capacitat de Catalunya i de la ciutat de Barcelona per tal d’atraure i retenir talent i per a reforçar la capacitat del país d’exportar coneixement i al mateix temps convertir el territori en un impuls de noves inversions amb un alt valor afegit per a l’economia local i regional.

Lders de projecte

Jordi Bosch i de Borja, director gerent de la Fundació bTEC

OBJECTIUS DEL PROJECTE

El principal objectiu del Barcelona-KEY és fer possible la ubicació d'agents d’innovació i recerca al Campus Diagonal Besòs, tant públics com privats, per a la creació d’un espai internacional de coneixement a l'àrea del Besòs, i per incrementar les sinergies amb la UPC i el conjunt de projectes i institucions que estan treballant al Campus.

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El Barcelona Knowledge Economy Yard (BCN-KEY) s’ubicarà al Campus Diagonal-Besòs (parcel·les E, F i G) i és un projecte liderat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i la resta d'administracions locals propietàries del sòl. BCN-KEY té com a objectiu l’arribada a Catalunya d’iniciatives i projectes d’inversió de nova activitat de recerca, empresarial i acadèmica de primer nivell internacional.

Es va plantejar el projecte en dues fases: una primera fase, el concurs d’idees, per analitzar si hi havia institucions internacionals de primer nivell interessades en iniciar la seva activitat a Barcelona i una segona fase, el concurs de projectes on ja se sol·licitava la presentació d’un projecte amb major concreció

El termini per la presentació de propostes al concurs de projectes va finalitzar el 27 de febrer de 2014. Durant els mesos de març i abril es van realitzar activitats de preparació per la convocatòria de selecció i aprovació de les propostes. El 15 de maig de 2014 el Comitè Avaluador es va reunir per resoldre el concurs. Va seleccionar les propostes admeses al concurs de projectes valorant favorablement la vàlua de les institucions, el valor i l’impacte en l’entorn, així com la viabilitat financera de la proposta de projecte presentada.

Durant el 2015 es continua amb la tasca de concretar les propostes i d'atraure noves idees i usuaris. També se sol·liciten les necessitats dels usuaris per a oferir-los-hi espais provisionalment.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

L’àmbit espaial del concurs d’idees del Barcelona-KEY comprèn les parcel·les E, F i G, tal i com estan definides en el planejament urbanístic (veure fotografía) i pel projecte de reparcel·lació del sector C.4 (Taulat-Ronda), de 5.489,25 m2 de sòl, que representen 53.080,00 m2 de sostre sobre rasant.

 

 

Poltica de cookies