Projectes estratègics PEMB

22@Barcelona, el districte de la innovació

 • Projecte d'abast metropolità
2012_Districte22@_02
 • Promoció de sectors estratègics - Audiovisual-TIC
 • Promoció de sectors estratègics - Smarts cities i TIC
 • Infraestructures i equipaments d'impacte urbà
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • En desenvolupament
 • Operatiu
 • Stand-by
A destacar

Les empreses continuen escollint el 22@Barcelona per instal·lar-s'hi.

Líders de projecte

Josep Miquel Piqué, director de l'Oficina de Creixement Econòmic de l'Ajuntament de Barcelon

El projecte 22@Barcelona es va crear l'any 2000 per a la renovació urbana i econòmica de les antigues àrees industrials del barri del Poblenou. Fins a l'actualitat, s'ha iniciat la renovació urbanística del 70% del territori i s'ha doblat àmpliament el nombre d'empreses instal·lades, que ha passat de 3.427 l'any 2000 a 7.329 el desembre del 2012. Una tendència que continuarà en els propers anys, tot i que el ritme de creació ha experimentat una certa desacceleració respecte d'anys anteriors.

Principals fites per al 2014:

1. Impulsar el sector de les smart cities a la ciutat, creant les condicions necessàries per desenvolupar el clúster d'smart cities i el projecte de l'Smart City Campus-22@, al bell mig del districte.

2. Desenvolupar, juntament amb altres administracions i institucions, dos projectes estratègics per a la ciutat:

 • Diagonal-Besòs Campus-22@ (veure fitxa 1), un espai d'excel·lència en recerca de prestigi internacional en el sector de les energies, la mobilitat sostenible, les tecnologies de materials i l'enginyeria biomèdica, principalment.
 • Knowledge Economy Yard (KEY) (veure fitxa 7), un espai urbà estratègicament ubicat al front marítim que vol fomentar l'arribada de projectes d'inversió de nova activitat de recerca empresarial de valor afegit i acadèmica de primer nivell internacional.

3. Posar en marxa l'Oficina d'Atenció a l'Empresa per donar un servei integral a les empreses i emprenedors locals i internacionals. Aquesta oficina s'ubicarà dins l'edifici del Barcelona Growth (Media-TIC), que serà el centre de referència per a l'empresa i el creixement econòmic de la ciutat, on conviurà amb el Mobile World Hub, l'agència marca Barcelona, un centre de dades i un showroom de la ciutat de Barcelona, entre d'altres.

 

DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES

 • Àmbit d'actuació: 198,26 ha, 115 illes, 1.159,626 m2 de sòl
 • Sostre per a usos productius: 3.200.000 m2 aprox.
 • 4.000 habitatges de protecció oficial (25%, com a mínim, en règim de lloguer)
 • Obtenció de 145.000 m2 de sòl per a nous equipaments i 114.000 m2 per a noves zones verdes
 • Empreses ubicades: 7.329 (desembre 2012)
 • Treballadors: 85.000 (desembre 2012)

Política de cookies