Set preguntes metropolitanes clau davant de les eleccions municipals

El PEMB duu a terme una campanya per situar el debat metropolit en la campanya pels comicis del mes de maig

 • 27-03-2023
 • Actualitat del PEMB
 • 55 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ha fet arribar a les direccions de la majoria de mitjans de comunicació generalistes, locals i comarcals el que considera “Set preguntes metropolitanes clau davant de les eleccions municipals” d'aquest any. L'acció forma part de la campanya que l'associació està duent a terme per introduir el debat metropolità en la campanya per les eleccions municipals.

Foto de Sam McGhee a Unsplash
Foto de Sam McGhee a Unsplash

Des del PEMB, i d'acord amb el Compromís Metropolità 2030, consideren important que ens els debats electorals i en les entrevistes a les persones que encapçalin candidatures s'incloguin almenys aquestes preguntes sobre la qüestió metropolitana:

 1. La llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) li atorga unes competències que avui no es troben plenament desplegades. Quins han de ser els àmbits prioritaris d'intervenció de l'AMB en el proper mandat i amb quins mecanismes de finançament?
 2. En els dos últims mandats s'han posat en marxa diversos operadors (habitatge, energia...) amb vocació metropolitana. Quin recorregut preveuen per aquests operadors? Quins altres instruments calen a escala metropolitana per garantir l'accés a l habitatge i a altres drets bàsics?
 3. Malgrat el reconeixement de la importància de la regió metropolitana, la gran majoria de projectes de desenvolupament econòmic segueixen concentrant-se dins de les rondes. Quins són els projectes clau de reactivació de l'activitat econòmica fora de la ciutat de Barcelona?
 4. La diversitat de condicions laborals i els nivells salarials són un dels factors principals de desigualtat dins de la metròpoli. Creuen que cal un espai de concertació amb els agents econòmics i socials d'escala metropolitana? I establir un salari mínim metropolità que faci de referència per als convenis?
 5. La crisi climàtica és ja una qüestió que es troba a moltes agendes locals. No obstant això, actualment només un petit percentatge de municipis metropolitans han declarat l'emergència climàtica i tampoc no és generalitzat disposar d'un pla d'acció. Aquestes declaracions – i les corresponents accions – haurien de ser d'abast metropolità? Quina oportunitat genera aquesta escala?
 6. Sembla haver-hi consens en la necessitat de desplegar la nova Llei de Barris Verds amb un pla de suport per la regeneració dels barris més vulnerables. Quins mecanismes per reduir les desigualtats entre municipis i barris proposen que ha de tenir aquest pla o fora d'ell?
 7. En el mandat que acaba hi ha hagut diverses iniciatives per reclamar major coordinació entre l'AMB i els municipis de la resta de la regió metropolitana. De quina manera proposen articular aquesta coordinació? I amb els territoris rurals?

El PEMB també ha fet arribar els principals partits polítics que es presenten a les eleccions un document on estan classificades les més de 100 mesures del Compromís Metropolità 2030 perquè puguin ser fàcilment incloses en els programes marc així com en els específics de cada municipi.

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Poltica de cookies