Les entitats locals podran avaluar el seu grau de compliment dels ODS gràcies a un treball coordinat pel PEMB

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona lidera la creació d'una bateria d'indicadors que permet avaluar la progressió dels ODS a escala local de forma estandarditzada i comparable

 • 25-02-2020
 • Actualitat del PEMB
 • 845 Lectures

Estan les polítiques locals alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible? Quins indicadors es poden fer servir dels que hi ha disponibles a les bases de dades? Com aconseguir que el seguiment dels ODS sigui estandarditzat i comparable entre tots els ens del món local? Per respondre a aquestes i altres preguntes, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) va proposar el projecte Indicadors locals ODS a un conjunt d'institucions involucrades en la localització de l'Agenda 2030 i en el seu seguiment. L'objectiu principal era identificar indicadors ja creats i disponibles que servissin per a mesurar la progressió dels ODS i que oferissin dades desagregades a nivell local.

Grup de treball dels 'Indicadors locals ODS'
Grup de treball dels 'Indicadors locals ODS'

La bateria, fruit del treball col·lectiu de més de 50 persones, compta amb 336 indicadors alineats amb els que demana la mateixa Agenda 2030 de l'ONU, i, d'entre aquests, fa una selecció de 109 indicadors essencials, adequats per a fer un seguiment periòdic. Tots aquests indicadors s'han seleccionat perquè ja es troben disponibles a les bases de dades en línia de les principals institucions productores de dades del país, i es poden començar a utilitzar en les diagnosis inicials dels processos de localització de l'Agenda 2030.

Com apuntava la responsable del projecte, Maria Cortada, al blog del PEMB el juny del 2018, “l'Agenda 2030 i els ODS estan generant de manera extraordinària una adhesió important entre governs locals d'arreu del planeta”. No obstant, en el seu moment advertia que “hi pot haver el risc que els ODS només s'aterrin superficialment” i no s'aprofundís en la transformació de polítiques i organitzacions que proposa l'Agenda 2030, malgrat els esforços en aquesta línia de CGLU, Diputació de Barcelona i altres entitats. A això, cal incloure-hi la petició de la mateixa ONU per a que el treball amb els ODS es fes de forma col·laborativa i mitjançant aliances. Per arribar a aquest objectiu, el PEMB va començar a impulsar projectes i processos entorn a la implementació de l'Agenda 2030 en què administracions, universitats i centres de recerca, empreses, i entitats del Tercer Sector i la societat civil (la quàdruple hèlix) se sentissin interpel·lats i treballessin de forma conjunta.

Totes aquestes organitzacions són conscients de la necessitat d'un canvi de paradigma en el desenvolupament econòmic i social per evitar l'esgotament els recursos del planeta i fer front a l'emergència climàtica, però també per preservar la vida digna de les persones i facilitar la cohesió social. Per fer possible aquests canvis sistèmics, les entitats del territori metropolità també són conscients que cal promoure els processos de localització i les aliances i col·laboracions.

D'entre tots els aspectes a treballar en el marc de l'agenda global, els indicadors de seguiment són rellevants i oportuns per al disseny de polítiques públiques. Permeten cobrir alguns buits d'informació, el desaprofitament de dades de registres administratius (els no estandarditzats), o certes manques d'estandardització conceptual i metodològica entre entitats que, malgrat tenir una raó, acostumen a dificultar la comparabilitat entre dades.

El treball en equip

Sota aquestes premisses i reflexions, es va posar en marxa el grup i el procés de treball. L'elaboració del projecte s'ha fet a través d'un procés col·laboratiu amb sessions presencials facilitades per l'equip del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona amb tres objectius:

 1. Identificar els indicadors disponibles a les bases de dades del territori que servissin per a l'avaluació dels ODS per part de les entitats, empreses i administracions del món local.
 2. Compartir coneixement sobre l'Agenda 2030, la seva implementació i avaluació (identificar dificultats comunes i compartir solucions adoptades).
 3. Crear un grup de treball en dades i Agenda 2030, i facilitar que es generessin contactes entre ells.

 La implicació de diferents entitats es va buscar pensant en tres criteris principals: representativitat de la quàdruple hèlix (abans mencionada), procedència de diferents escales geogràfiques (especialment de l'RMB) i paritat de gènere dels membres.

Els resultats

La recopilació d'indicadors queda oberta a qualsevol entitat i pot tenir diferents usos, segons el grup de treball:

 1. El diagnòstic inicial de les entitats locals en relació al grau de compliment previ dels ODS i que ajudi a determinar les prioritats dels projectes i polítiques dins dels Plans d'Actuació Municipals (PAMs).
 2. El seguiment de l'alineament ODS de les entitats locals, contribuint així al seguiment periòdic que els estats han de fer davant l'Assemblea de l'ONU.
 3. Com a base per a la creació d'un sistema d'informació sobre el compliment dels ODS al territori, amb la informació desagregada en les diferents escales (local, metropolitana i autonòmica).

Aquest projecte constitueix un primer pas del PEMB en el camí de l'Agenda 2030, tant pel què fa a la metodologia de treball col·laboratiu com al resultat de la bateria d'Indicadors locals ODS identificats. És d'interès especial per l'associació perquè “els ODS constitueixen uns dels cinc principis d'actuació del PEMB, des d'on treballem per l'apropiació local de l'Agenda2030, tal i com explicava la Maria Cortada a la presentació del projecte a la jornada de Perfil de la Ciutat de setembre de 2019 al Prat de Llobregat. La tècnica del PEMB afegia que “no és suficient posar les dades a disposició del món local, sinó que caldria involucrar-los i que trobessin els incentius específics per participar en l'avaluació dels ODS; així com eines de suport per recollir la informació i omplir certes dades des dels ajuntaments i, també, crear una comunitat d'usuaris que puguin anar millorant aquesta bateria”. Sembla que hi ha voluntat política general, però cal ordenar prioritats per veure en què invertir en relació a l'Agenda 2030. 

Enllaços d'interès

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.   
Política de cookies +