El PEMB busca empresa per fer la web del Compromís Metropolità 2030

El termini màxim per presentar les propostes és l'1 d'abril a les 23.59 h

 • 23-03-2022
 • Actualitat del PEMB
 • 132 Lectures

'Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030' és un nou pla per a la regió metropolitana de Barcelona la dels 5 milions d'habitants format per un conjunt de missions col·lectives orientades a impulsar el progrés econòmic i social. L'objectiu principal és reduir les desigualtats i la segregació urbana en el conjunt de l'RMB, en el context d'emergència climàtica i les condicions del món post-pandèmia.
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona treballa des de l'abril de 2021 en el procés participatiu que ha de culminar el proper mes d'octubre i que caldrà presentar públicament a la població i entitats de la regió.

Busquem empresa per fer la web del Compromís Metropolità 2030
Busquem empresa per fer la web del Compromís Metropolità 2030

L'encàrrec

El PEMB busca una empresa que elabori una web amb l'objectiu de divulgar el Compromís Metropolità 2030, les missions vinculades al procés del Barcelona Demà que es recolliran dins el Compromís i les adhesions d'organitzacions, iniciatives i projectes dels agents de la quíntuple hèlix de l'RMB. Servirà per difondre els projectes associats a cada missió, així com fomentar la transparència del procés i la veracitat del projecte, fidelitzar i participar de l'evolució del Compromís Metropolità i ser un repositori de la documentació més rellevant.

Les principals tasques de l'encàrrec són:

1. Anàlisi i conceptualització de la web.
2. Adaptació del disseny gràfic (que proporcionarà una segona empresa).
3. Projecte tècnic:

 • Gestor de continguts (Drupal).
 • Maquetació de totes les plantilles en HTML5 l CSS l Javascript.
 • Setup i implementació del nou site sobre el sistema de gestió de continguts Drupal (última versió).
 • Integració i aplicació de totes les plantilles gràfiques o plànols (layouts) ja maquetades sobre el CMS.
 • Control i proves de programari (testing) funcional dels prototips funcionals (wireframes), així com la comprovació que totes les plantilles (layouts) del disseny gràfic queden maquetades i implementades de forma correcta en relació amb els diferents entorns de lectura, dispositius i navegadors, etiquetatge.
 • SEO tècnic i d'accessibilitat.
 • Vinculació a Google Analytics i configuració del Google Tag Manager.
 • Creació de l'avís d'utilització de cookies segons normativa de la UE.
 • Realització de tota la documentació tècnica del projecte.  

Pressupost i convocatòria

El pressupost màxim disponible per a dedicar al conjunt de l'encàrrec és de 14.800€ (sense IVA). La durada del contracte serà des de l'endemà de la seva formalització fins, com a màxim, el 31 de desembre de 2022, podent extingir-se amb anterioritat un cop s'hagin lliurat tots els treballs per part de l'empresa adjudicatària i hagin estat validats pel PEMB.

Cada empresa podrà presentar només una única oferta i caldrà que aportin en un màxim de 10 pàgines:

 • Portafoli amb treballs similars al que es demana en el present document.
 • Proposta de conceptualització i disseny gràfic de la web (només la home).
 • Proposta econòmica.
 • Especificació del compliment dels requeriments tècnics sol·licitats.
 • Pla de projecte: Proposta de gestió i manteniment de la web.
 • Proposta de calendari d'execució.
 • Proposta d'organigrama de les persones responsables de cada part del projecte, els seus CV i proposta de l' amb l'equip del PEMB.
 • Com a mínim dues referències d'altres entitats amb les quals ha treballat l'empresa en encàrrecs similars.

S'haurà d'enviar per correu electrònic abans de l'1 d'abril de 2022 a les 23:59 h a plaestrategic@pemb.cat indicant en l'assumpte “Convocatòria web del Compromís Metropolità 2030”.

Per a dubtes podeu contactar amb Bego F. Simón (comunicacio@pemb.cat) o trucant al 933 18 70 51.

L'anunci de la proposta escollida es farà com a molt tard el dia 8 d'abril de 2022 i es publicarà al web www.pemb.cat i per notificació individual a l'empresa via correu electrònic o telefònica.

L'empresa seleccionada per dur a terme la web del Compromís Metropolità 2030 ha estat: Òmada Interactiva.

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies