Normes del Blog

1.    Mesures de seguretat

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, PEMB, està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El PEMB garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

2.     Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, PEMB, o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del PEMB. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al PEMB que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

El PEMB reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic plaestrategic@pemb.cat.

 

3.      Exempció de responsabilitats

El PEMB s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el PEMB, no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El PEMB no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del PEMB. No obstant això, i en compliment del que disposa la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el PEMB no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

 

4.    Normes de comportament del bloc

El PEMB li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà.

Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d'acceptar aquestes regles:

  1. Responsabilitat de l'Usuari. En participar en els blocs de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint al PEMB davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes. En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre'l en els bloc.

I s'eximeix el PEMB de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

  1. L'usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al desenvolupament normal dels temes del bloc.
  2. L'usuari haurà de respectar a la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del bloc.
  3. El PEMB es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web d'acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap tipus de compensació.
  4. El PEMB no és responsable del publicat en els blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
  5. El PEMB no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei del bloc de la web, podent modificar-lo, suspendre'l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
  6. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement del PEMB, mitjançant el correu electrònic plaestrategic@pemb.cat, indicant en la referència de l'assumpte 'moderació de bloc', perquè el PEMB pugui moderar o eliminar els mateixos.
  7. L'usuari mantindrà indemne al PEMB enfront de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l'usuari hagi difós en els bloc o per qualsevol altra conducta, vinculada o derivada de la utilització per l'usuari del bloc de la web.

 

5.    Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquestes Normes del Bloc, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Poltica de cookies