Actes PEMB

Curs 'El futur de la governança metropolitana: polítiques, partenariats i coproducció'

Sala Mirador - CCCB Montalegre 5, 08001, Barcelona
09:30 h.
Àrea metropolitana de Barcelona

Des de l'any 2018, l'associació Metropolis i la plataforma MetroHub del programa Habitat de l'ONU impulsen la celebració del Dia Mundial Metropolità amb motiu de l'aniversari de la Declaració sobre les Àrees Metropolitanes, signada a Montreal el 7 d'octubre de 2015. Enguany, les celebracions es troben emmarcades en el desplegament de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. I, en aquesta línia, Metropolis i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona proposen abordar l'ODS 17 – Aliances per aconseguir els objectius mitjançant la realització d'aquest curs, en col·laboració amb el Centre Ernest Lluch de la Universitat Menéndez Pelayo a Barcelona.

La dimensió global del procés urbanitzador té com un dels seus trets característics fonamentals la concentració creixent de la població en entorns metropolitans, és a dir, en conglomerats de ciutats que comparteixen necessitats quotidianes, però que es troben fragmentades administrativament i tenen poc o gens institucionalitzada una escala de govern de les dimensions adequades.

Així doncs, independentment de l'existència o no d'un govern o una estructura administrativa específica, en la governança de les àrees metropolitanes hi solen confluir diferents nivells de govern que cal coordinar. D'altra banda, mentre els actors econòmics i socials solen tenir en compte la perspectiva metropolitana a l'hora de defensar els seus interessos, generalment es troba una considerable falta de vinculació de la ciutadania amb aquesta escala. Complexitat i necessitat de col·laboració i compromís amb el treball conjunt són, doncs, dues de les característiques de la governança metropolitana actual.

I en el futur? Així com avui en dia s'estan qüestionant a la teoria i a la pràctica les fórmules tradicionals de disseny i execució de polítiques públiques, la translació de les noves formes de fer, com ara la co-creació, a l'escala metropolitana suposa un repte afegit que cal abordar de manera immediata, per tal de combatre les desigualtats socioeconòmiques existents.

El curs constarà de dues parts: la primera tractarà sobre l'estat de la qüestió dels governs metropolitans i la segona  s'enfocarà a anticipar com haurien de ser les polítiques metropolitanes de cara a un futur en el qual aquest nivell de govern es presenta com a clau per al benestar de la ciutadania.

Consulteu el PROGRAMA 


  • Direcció:  Octavi de la Varga, secretari general de Metropolis i Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
  • Coordinació:  Hélène Jourdan, cap de projectes d'Aprenentatge i Partenariats estratègics i Maria Cortada, tècnica del PEMB

 

 

 

 

Política de cookies