Oriol Estela presenta els reptes i oportunitats de la intel·ligència artificial per a la cohesió social en el II Congrés de Desenvolupament Local

L'acció conjunta i coordinada de les xarxes de ciutats i territoris és clau per fer front als reptes de la IA

 • 17-05-2024
 • Actualitat del PEMB
 • 536 Lectures

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela, ha realitzat la ponència inicial que ha donat el tret de sortida al segon Congrés de Desenvolupament Local que s'ha celebrat a Gijón, amb una conferència centrada en els desafiaments i oportunitats que presenta la intel·ligència artificial (IA) per a la cohesió social i la reducció de desigualtats. Precisament, aquest és el tema central d'aquest congrés, organitzat per la Xarxa de Territoris Socialment Responsables (RETOS), la Xarxa d'Entitats de Desenvolupament Local (REDEL), el Fòrum Ciudades por el Empleo i la Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació (Red Innpulso).

Oriol Estela al II Congrés de Desenvolupament Local
Oriol Estela al II Congrés de Desenvolupament Local

En un context on les desigualtats i les amenaces a la cohesió social són evidents, la intel·ligència artificial sorgeix com una eina amb un potencial immens per al tractament massiu d'informació i la presa de decisions. No obstant això, “el seu impacte depèn de qui controla les dades, com es configuren els algorismes i qui pren les decisions finals”, ha afirmat el coordinador general del PEMB en la seva intervenció. També ha remarcat que cal posar el focus en com la IA pot afectar la confiança mútua i el sentiment de pertinença a una comunitat.

Estela ha subratllat que les desigualtats i les amenaces a la cohesió social ja són una realitat palpable i la digitalització —amb l'arribada de la IA concretament—, els conflictes geopolítics i la crisi climàtica poden agreujar encara més la situació. Espanya està a la cua en l'Índex de Cohesió Social de la Fundació Ipsos (-41%) i veiem com en cada crisi econòmica la desigualtat augmenta, com mostra l'Índex de Gini. A més, la innovació tecnològica no és vista per tothom com una oportunitat de millora, sinó que quasi 6 de cada 10 espanyols consideren que aquests fenòmens augmentaran la desigualtat social, d'acord amb l'enquesta de percepció social de la innovació 2022 realitzada per la Fundació Cotec.

 

Font: Enquesta de percepció social de la innovació 2022, Fundació Cotec.

 

Anticipar-se i planificar per fer front a l'impacte en l'ocupació

Un dels impactes més grans que segurament tindrà la IA en un futur pròxim és en el marcat laboral, ja que pot afectar no només a la quantitat i estabilitat dels llocs de feina, sinó també a la transformació dels perfils professionals. Estela ha comparat aquests impactes amb els provocats per revolucions tecnològiques anteriors, destacant la necessitat d'adaptar els sistemes impositius i de protecció social. Davant d'un possible escenari en què la intel·ligència artificial pugui donar suport o substituir algunes feines, les rendes del treball humà han de mantenir-se en uns nivells que garanteixin assolir els ingressos per sostenir una vida digna, una mesura que s'aborda a la Missió Nivells de renda suficients del Compromís Metropolità, que té per objectiu reduir les desigualtats amb un salari mínim metropolità de referència.

El coordinador general del PEMB també ha assenyalat que la capacitat de resposta de l'àmbit local és limitada enfront d'aquests desafiaments globals, i per això l'acció conjunta i coordinada de les xarxes de ciutats i territoris és clau. Més enllà de mesures enfocades a enfortir la cohesió social i a regular la intel·ligència artificial, que depenen d'altres actors i nivells administratius, els municipis, amb l'impuls de les xarxes locals, poden:

 • Planificar pensant en l'impacte que pot tenir la IA (tenint en compte també els altres vectors de canvi global, com la crisi climàtica i els conflictes geopolítics).
 • Apostar per un model de desenvolupament local basat en els vincles comunitaris, és a dir, reforçar i promoure aliances entre els actors locals.
 • Contextualitzar el que diuen els algorismes.
 • Promoure l'ús socialment responsable de les dades i un major control en la presa de decisions.
 • Posar el focus en les competències professionals, analitzant els perfils professionals més vulnerables i anticipar-se a la superació de les diferents bretxes, posant èmfasi en la sobirania tecnològica.
 • Promoure la formació, tant en competències bàsiques com al llarg de tota la vida.

Per acabar, Estela ha plantejat preguntes crucials per a la reflexió durant el congrés: Com planificar el desenvolupament econòmic territorial en el context actual? On enfocar els esforços per a millorar les oportunitats d'ocupació? Com utilitzar les tecnologies de manera responsable per al bé comú? Aquestes qüestions han de guiar els debats del congrés, buscant conclusions que beneficiïn a tot el teixit empresarial local i ajudin a enfortir la cohesió social.

 

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies