Identitat local, compromís metropolità i visió global

12è Consell General

  • 19-12-2016
  • Actualitat del PEMB
  • 86 Lectures

El 19 de desembre es va celebrar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el 12è Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), amb el títol d'Identitat local, compromís metropolità i visió global. L'acte, que va comptar amb un centenar d'assistents, va ser presidit per l'alcaldessa de Barcelona i presidenta del PEMB, Ada Colau.
 

taula presidencial
taula presidencial

En la seva intervenció, Ada Colau va destacar el potencial del PEMB com a espai de debat on posar en comú els reptes futurs de la metròpolis i arribar a consensos favorables per a tots.  Segons les seves paraules, cal donar un pas endavant en la cohesió metropolitana i concentrar esforços en aquest àmbit. Els reptes dels municipis, per separat, són també els comuns. Per ser eficaços, doncs, s'han d'afrontar de forma conjunta.

La nova presidenta de la Comissió Executiva, Janet Sanz, va convidar els assistents que s'impliquessin activament en l'elaboració del nou pla estratègic de manera que aquest sigui el resultat del treball conjunt que permeti encarar el futur amb seguretat. Va oferir el PEMB com a espai obert de diàleg i consens on totes les opinions hi tenen cabuda.

Barcelona ha de ser una ciutat real, capaç de donar resposta a les demandes dels seus ciutadans. És necessari revisar el pla vigent – Barcelona Visió 2020 – i esforçar-nos a identificar els reptes actuals i trobar les estratègies necessàries per afrontar-los, sempre en clau metropolitana.

A continuació el coordinador general del PEMB, Oriol Estela, va presentar les línies de treball futures.  El PEMB  és l'espai on es posen sobre la taula, es debaten i concerten aspectes de futur de la Barcelona metropolitana i es promou la implicació institucional i ciutadana per assolir les fites compartides que se'n derivin. Des del reconeixement de les identitats locals que conformen l'àmbit metropolità però tenint clar que només amb un ferm compromís metropolità es podrà fer front als reptes que ens planteja un món global.

El PEMB treballa per construir un relat comú que reculli les aportacions de tots seus membres i plantejar debats al voltant dels nous reptes que resulten d'una anàlisi prospectiva. Així mateix, contribueix a la priorització, impuls i coordinació de projectes d'interès metropolitans.

Dins d'aquesta voluntat de promoure projectes d'interès metropolità i amb caràcter transversal, es va dur a terme una exposició sobre polítiques alimentàries a càrrec de Carolyn Steel,  experta en la relació entre ciutats i alimentació i que recentment ha publicat  el llibre “Hungry City”.

En la seva intervenció C. Steel va destacar l'estreta relació que històricament ha existit entre les ciutats i les seves zones de proveïment alimentari i, com, en el decurs dels anys aquesta relació s'ha anat diluint (en el cas de Londres, això és molt evident) i ha allunyat els consumidors finals – ciutadans – de les zones de producció d'aliments. Afortunadament, al seu parer, Barcelona encara conserva una sana vinculació amb els aliments, com demostra l'abundància de mercats.

Segons paraules de C. Steel “la ciutat i el camp es necessiten mútuament. Hi ha d'haver un equilibri – simbiosi – entre ambdós”.  Han de coevolucionar.

La configuració de les ciutats i els sectors agrícoles que les envolten estan directament condicionades per factors com la disponibilitat de transport de mercaderies, la geografia del territori, etc.  Això fa que les ciutats adoptin diferents models alimentaris: unes s'autoabasteixen  (es produeix prop del nucli urbà) mentre que en d'altres cal sortir de les ciutats per aconseguir el menjar. El model triat condiciona el tipus d'alimentació de les ciutats. A causa de la inèrcia, és molt difícil canviar el model sense posar en perill l'abastiment d'un important nombre de consumidors. 

Per acabar la intervenció, Carolyn Steel va proposar que ens féssim algunes importants preguntes com: Quin tipus d'aliment volem? Quin tipus de societat desitgem? El menjar conforma la nostra vida: aquests dos elements estan més estretament vinculats del que ens podem pensar.

Finalment, el Consell General va aprovar la liquidació dels pressupostos dels exercicis 2014 i 2015, un cop auditats, així com els pressupostos dels exercicis 2015 i 2016. També es va aprovar el nomenament dels nous membres del Consell Rector en representació dels alcaldes metropolitans, a proposta de l'AMB.

 

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Política de cookies