El PEMB signa el manifest per reclamar la finalització de les obres de La Sagrera

  • 07-07-2016
  • Actualitat del PEMB
  • 2 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, junt amb el Col·legi de Geògrafs de Catalunya, la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, l'Associació Catalana de la Ciència Regional, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la Fundació Privada Cercle d'Infraestructures, l'Agrupació de Tècnics Urbanistes i el Barcelona Urban Cluster van afegir ahir, 6 de juliol, la seva signatura al Manifest Sagrera que el desembre de 2015 van impulsar quatre col·legis professionals: el d'Arquitectes, el d'Economistes, el d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i el d'Enginyers Industrials.

Oriol Estela signa el Manifest Sagrera
Oriol Estela signa el Manifest Sagrera

En aquest Manifest es destacava la importància de la Sagrera com a peça clau del nou model de xarxa ferroviària de l'alta velocitat a Catalunya i l'enorme impacte urbanístic que tindria en la ciutat però sobretot es posaven de manifest els continus retards en la seva construcció i el canvi de criteris en la seva adjudicació, que poden posar en perill alguns dels elements estratègics del projecte.

El 2015, l'Estat (ADIF i el Ministerio de Fomento) va decidir unilateralment canviar els dos criteris d'adjudicació - l'econòmic i el tècnic – que s'havien establert en el projecte inicial del 2008, redactat per la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, societat integrada pel Ministerio de Fomento, ADIF, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  Com a conseqüència d'aquest canvi de criteris, s'ha prioritzat especialment el factor econòmic sobre el tècnic, cosa que genera el risc que el projecte amb la menor qualitat tècnica dels presentats acabi guanyant el concurs.

Així doncs, els signants del Manifest Sagrera reclamen a ADIF que respecti els criteris de valoració i adjudicació consensuats el 2008 amb les altres administracions públiques i que la gestió de les obres retorni a mans de Barcelona Sagrera Alta Velocitat.

El PEMB s'adhereix a aquest manifest perquè considera que l'estació de la Sagrera és un dels projectes estratègics d'aquesta dècada, amb importants impactes tant en la mobilitat ferroviària com viària, i l'ordenació del territori. Així mateix, el PEMB aposta pel consens com a via de presa de decisions i demana que aquestes obres es facin amb una mirada de llarg termini pels seu important impacte econòmic, social i ambiental.                                                

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Política de cookies