El PEMB obre la convocatòria de la 4a edició de la Beca Santacana per a projectes de recerca en estratègies urbanes i metropolitanes

La proposta guanyadora serà dotada de 5.000 euros i la data límit per a la presentació de sol·licituds és el 31 de juliol de 2024

 • 06-05-2024
 • Actualitat del PEMB
 • 1622 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) convoca un any més la Beca Francesc Santacana, que celebra ja la seva quarta edició, amb l'objectiu de premiar un projecte de recerca en estratègies urbanes i metropolitanes a la regió de Barcelona des de qualsevol dels seus vessants: social, econòmic, urbanístic o mediambiental, entre d'altres. La beca té una dotació econòmica de 5.000 euros i la iniciativa premiada es desenvoluparà en el termini màxim d'un any entre octubre de 2024 i octubre de 2025. Els projectes han de ser individuals, originals i inèdits i la data límit per rebre candidatures és el 31 de juliol.

IV Beca Francesc Santacana
IV Beca Francesc Santacana

La Beca Santacana va néixer en memòria de Francesc Santacana, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona entre 1988 i 2013, com un reconeixement als més de 25 anys de treball en el camp de la planificació estratègica. Després de la seva mort, Barcelona li va atorgar la medalla d'or al mèrit cívic per les seves aportacions al progrés econòmic i social tant de la ciutat com del seu àmbit metropolità i a l'establiment de vincles entre universitat i societat.

A través d'aquesta beca, es busca promoure el treball de recerca en estratègies urbanes i metropolitanes en l'àmbit de Barcelona i dels municipis que conformen la metròpoli, amb una perspectiva que transcendeixi les fronteres municipals. La iniciativa vol fomentar la reflexió, el disseny i l'impuls d'estratègies que contribueixin al progrés social i econòmic de la regió metropolitana.

Qui es pot presentar?

A partir del 3 de juny l ja es poden presentar les candidatures per a la beca. Han de ser estudiants de postgrau (màster o doctorat) que s'hagin inscrit en un programa oficial universitari. El jurat, format per cinc persones, tindrà en compte diversos criteris d'avaluació:

 • Alineació amb la temàtica de la convocatòria
 • Relació amb reptes i necessitats de la regió metropolitana de Barcelona
 • Coherència, rigor metodològic i viabilitat de la recerca
 • Innovació, noves perspectives de coneixement i originalitat en el plantejament
 • Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp de la recerca
 • Alineació amb alguna de les missions del Compromís Metropolità 2030

La persona guanyadora de la beca col·laborarà amb una comissió de seguiment designada pel jurat i realitzarà una presentació pública dels resultats del treball. Es demana també la redacció d'un article addicional per publicar al bloc del PEMB.

Requeriments

Per presentar candidatura, les persones sol·licitants han d'omplir el formulari en línia i enviar la següent documentació al correu electrònic becasantacana@pemb.cat:

 • CV de la persona sol·licitant
 • Fotocòpia del full de matrícula a la universitat
 • Carta de recomanació d'un/a professor/a universitari/ària (enviada de part del/la professor/a)
 • De forma opcional i complementària a la sol·licitud, es podrà enviar un vídeo explicatiu del projecte (màxim 3')

La data límit d'admissió de candidatures és el 31 de juliol de 2024, a les 23.59h. La resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web del PEMB durant la primera setmana d'octubre de 2024.

Presentació del treball

Per a la presentació del treball de recerca per a la Beca Santacana, hi ha alguns requisits i orientacions que cal tenir en compte:

 • Idioma: El treball pot ser redactat en català, castellà o anglès.
 • Abstract: Ha d'incloure un resum breu del treball, amb un màxim de 300 paraules, així com un llistat de paraules clau en els tres idiomes.
 • Extensió del text: L'extensió aproximada del treball ha de ser d'entre 40.000 i 50.000 caràcters (sense espais) en Arial 11.
 • Contingut: El treball pot incloure taules, gràfics i imatges originals, així com cites i referències bibliogràfiques adequades. És important incloure un apartat de conclusions i/o propostes que ofereixin orientacions per al pla estratègic metropolità de Barcelona.
 • Presentació pública: La persona beneficiària de la beca haurà de realitzar una presentació pública dels resultats del treball, en una data i lloc acordats amb l'organització.
 • Article per a publicació: A més del treball final, caldrà presentar un article addicional amb una extensió màxima de 9.500 caràcters (amb espais), destinat a ser publicat al bloc del PEMB.

Queden excloses d'aquesta convocatòria, aquelles propostes que:

 • No tinguin una delimitació territorial clara o es desenvolupin fora de la regió metropolitana de Barcelona.
 • Es troben en una fase avançada d'elaboració ja que l'objecte d'aquesta beca és premiar projectes que es trobin en una fase incipient o que encara no s'hagin iniciat.

Calendari i terminis

6 de maig: publicació de les bases de la convocatòria de la beca 

3 de juny: obertura del període d'enviament de sol·licituds 

31 de juliol: data límit per rebre les candidatures 

4 d'octubre: resolució per part dels membres del jurat

18 d'octubre: es notificarà el nom de la persona guanyadora de la beca durant l'acte anual del PEMB, moment a partir del qual podrà iniciar el projecte de recerca. 

Enllaços d'interès

Veure les BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Omplir el FORMULARI EN LÍNIA

Consultar el PERFIL DELS MEMBRES DEL JURAT

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies