El PEMB busca una empresa d'esdeveniments per a la presentació de les missions del Compromís Metropolità 2030

L'empresa guanyadora del concurs públic s'encarregarà de la gestió i producció dels actes de presentació i activitats que s'organitzin el mes de setembre a vuit municipis de la regió metropolitana de Barcelona

 • 22-06-2022
 • Compromís Metropolità 2030
 • 278 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va engegar l'abril de 2021 el procés participatiu ‘Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030' per elaborar el nou pla format per un conjunt de missions col·lectives orientades a impulsar el progrés econòmic i social per a la regió metropolitana de Barcelona —la dels 5 milions d'habitants—. Durant el mes de setembre culminarà el procés i es presentarà a 8 municipis de la regió metropolitana de Barcelona i és per això que el PEMB busca una empresa d'esdeveniments que s'encarregui dels actes de presentació del Compromís Metropolità 2030 al conjunt del territori.

Busquem empresa per la presentació del Compromís Metropolità 2030
Busquem empresa per la presentació del Compromís Metropolità 2030

L'encàrrec

L'empresa s'encarregarà de dur a terme la gestió, preproducció, producció i postproducció en l'organització dels esdeveniment i les activitats, així com el reportatge fotogràfic i un vídeo resum de cadascun dels actes de presentació de les missions del Compromís Metropolità 2030 durant el mes de setembre. 

Les principals tasques de l'encàrrec són:

 • Disseny, organització, gestió i contractació d'una activitat per a cada missió, en total 8 (visita a un projecte, taller, creació col·lectiva, etc.).
 • Contractació i gestió d'un escenari i gestió dels permisos d'instal·lació.
 • Definició, producció i contractació de l'escenografia d'un set per fer una tertúlia, que permeti un màxim de quatre persones participant alhora i disposi, també i com a mínim, d'una pantalla on es puguin projectar presentacions i el vídeo de les missions del Compromís Metropolità 2030 (mobiliari, cartelleria, pantalles, il·luminació, so, etc.) i/o contractació d'aquests elements.
 • Preparació del contingut del guió, escaleta tècnica i contingut específic de cada acte que haurà d'estar en català.  
 • Contacte amb l'ajuntament, localització i reserva dels espais per cada municipi així com la gestió dels permisos en cas que siguin necessaris. 
 • Gestió d'altres possibles necessitats en funció de cada acte com la seguretat, tanques i acotació de l'espai pel bus i les cadires del públic.
 • Contacte, interlocució i coordinació amb els convidats/des i públic assistent (més fila 0, així com els padrins/madrines dels actes).
 • Contractació i interlocució amb els presentadors/es que conduiran cada acte.
 • Suport en la coordinació amb els serveis de protocol dels diversos ajuntaments implicats.
 • Disseny d'un pla alternatiu en cas que les circumstàncies climatològiques impedeixin fer l'esdeveniment a cel obert.
 • Pla de transport i emmagatzematge del material.
 • Proposta de mesures COVID en cas que sigui necessari.
 • Informe de valoració de tots els actes en català.
 • Contractació de la gravació i edició d'un vídeo resum per a cada acte d'una durada d'entre 2 i 5 minuts, 8 en total.
 • Creació de tots els elements gràfics necessaris pels vídeos de la gira (una careta d'entrada, uns crèdits finals, mosca, chyrons de les persones participants o les localitzacions —dependrà del resultat final del vídeo— i possibilitat d'algun element extra).
 • Reportatge fotogràfic d'un mínim de 50 fotos de cada presentació, 8 en total.

Valorarem especialment una proposta de producció sostenible, és a dir, que tingui prioritat en la utilització de materials sostenibles (tant en el mobiliari, com el fons d'escenari, per exemple), així com la reutilització dels materials entre els diferents actes sempre que sigui possible.

Calendari i llocs d'execució dels actes

 • 13 de setembre: Missió economia innovadora i inclusiva (Martorell)
 • 15 de setembre: Missió nivells de renda suficients (Santa Coloma de Gramenet)
 • 19 de setembre: Missió emergència ambiental i climàtica (Vilanova i la Geltrú)
 • 21 de setembre: Missió mobilitat sostenible i segura (Sabadell)
 • 23 de setembre: Missió alimentació saludable (Mataró)
 • 27 de setembre: Missió habitatge adequat (Mollet del Vallès)
 • 29 de setembre: Missió cohesió territorial (El Prat de Llobregat)
 • 30 de setembre: Missió vitalitat cultural (Rubí)

Pressupost i convocatòria

El pressupost màxim disponible per a dedicar al conjunt de l'encàrrec és de  141.016,22  euros (IVA inclòs). La durada del contracte serà des de l'endemà de la seva formalització fins, com a màxim, el 31 d'octubre de 2022.També podria donar-se el cas que, per circumstàncies externes a l'associació, fos necessària una pròrroga més enllà de l'establert per contracte fins el 31 de desembre de 2022.

El termini per presentar-se al concurs públic acabar el 7 de juliol de 2022 a les 23:59 h i s'ha de fer a través d'aquest enllaç a la licitació.

 • Participa o segueix el debat

  2 comentaris:

  Montserrat - 30/06/2022 a les 08:58:01.

  error a la vostra imatge

  El vostre cartell, diu que és fins el 7 de juny la presentació de les candidatures.
  Pla Estratègic Metropolità de Barcelona - 30/06/2022 a les 11:37:05.

  Correcció

  Bon dia Montserrat! Moltíssimes gràcies per l'apreciació. Ara mateix ho corregim.

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies